แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม อะซิเตท สีดำและสีทอง เลนส์: สีเทา.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5408 C622/S4, A71305 X08101 S2214

16,000 THB*

ความหลากหลาย (7)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 49 mm
  • ความกว้างใบหน้า 129 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 140 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีดำและสีทอง เลนส์: สีเทา

16,000 THB*