แว่นตากันแดดทรงกลม โลหะและมุก สีทอง เลนส์: โปร่งใส, กระจก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง4247H C395/1W, A71286 X08223 L3951

18,000 THB*

ความหลากหลาย (4)
ขนาดเหมาะสม (1)

มีวางจำหน่ายเพียงขนาดเดียวเท่านั้น

*ราคาปลีกที่แนะนำ. ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 0 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 49 mm
  • ความกว้างใบหน้า 123 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 135 มม.

แว่นตากันแดดทรงกลม

สีทอง เลนส์: โปร่งใส, กระจก

18,000 THB*