แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม อะซิเตท โลหะ และหนังลูกวัว สีดำและสีทอง เลนส์: สีเทา.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิง5210Q C622/S4, A40911 X06074 S2214

47,000 THB*

ความหลากหลาย (9)
ขนาดเหมาะสม (2)

*ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. ดูเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

ป้องกัน UVA และ UVB 100% ตามมาตรฐาน CE - เลนส์แบบฟิลเตอร์ป้องกัน UV 3 - ปลอดภัยทางการแพทย์

ผลิตใน อิตาลี

มิติมุมมองด้านหน้า
  • Face height 52 mm
  • ความกว้างใบหน้า 131 มม.
มิติมุมมองด้านข้าง
  • ความยาวของขาแว่น 135 มม.

แว่นตา แว่นตากันแดดทั้งหมด

พบกับผลิตภัณฑ์

แว่นตากันแดดทรงเหลี่ยม

สีดำและสีทอง เลนส์: สีเทา

47,000 THB*