เรื่องราว

สายโซ่ประดับอัญมณีคล้องแว่น

แว่นกันแดดและแว่นสายตาในดีไซน์เรียบหรูดูสบายๆ มาพร้อมสายโซ่ที่ร้อยเข้ากับหนัง ประดับด้วย “ชาร์ม” รูปสัญลักษณ์ของแบรนด์

สายโซ่ที่ได้แรงบันดาลใจจากกระเป๋าไอคอนิกของ CHANEL

สัญลักษณ์ของแบรนด์
จากการตีความใหม่

ดูเพิ่มเติม

ลองสวมและเปรียบเทียบ

ค้นหารูปทรงแว่นตาที่เหมาะที่สุด โดยเปิดใช้งานกล้องเพื่อลองสวมแว่นกรอบต่างๆ