ภารกิจ 1.5° ของ chanel

ภารกิจ 1.5° ของ chanel คือแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมไปถึงปี 2030

เรามุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางที่เข้มงวด โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นทั้งปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับความจำเป็นในการทำงานร่วมกับห่วงโซ่คุณค่าของเราเพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้า

เรามีเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ในการลดการปล่อยคาร์บอนทั้งในการดำเนินงานและในห่วงโซ่คุณค่าของเรา สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงด้านสภาพอากาศของกลาสโกว์

ทั่วทั้งองค์กร เรากำลังดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

อ่านการอัปเดตประสิทธิภาพล่าสุดของเรา

ดาวน์โหลดการดำเนินการประสิทธิภาพปี 2021

ดาวน์โหลดรายงานภารกิจ 1.5° ของ CHANEL