การเดินทางสู่โลกคาร์บอนต่ำในอนาคตClimate Report

chanel's
climate strategy

ในเดือนมีนาคม ปี 2020 ชาเนลได้ริเริ่มภารกิจ 1.5° ความมุ่งมั่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายสำคัญของข้อตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2015

รายงานภารกิจ 1.5° ของชาเนลพร้อมให้รับชมในภาษาอังกฤษ