Haute horlogerie-urverk

Inledning

I CHANEL-klockfabriken finns en avdelning särskilt tillägnad utvecklingen och monteringen av haute horlogerie-urverk. Äkta tekniska bedrifter och en gränslös kreativitet.

Haute horlogerie-urverk

Husets femte haute horlogerie-urverk, Caliber 5, är ett av urverken som tillverkas av denna avdelning. Ett samarbete mellan Creation Studio och CHANEL-klockfabriken resulterade i deras första svävande tourbillon med en roterande diamant, vilket var en komplex utmaning som krävde omfattande klockexpertis.

Watch Studio, som leds av Arnaud Chastaingt, använder metoden för varje nytt urverk. Tanken bakom Caliber 5 är en mekanisk ädelsten: En diamant placeras i mitten av den svävande tourbillonens hölje och uppenbarar 65 fasetter när den roterar i takt med varje sekund.

Ett samtal inleds sedan med klockformgivarna på urverksavdelningen – ett team hängivet enastående projekt. I slutet av denna fas (som kan ta upp till 5 år) förbereds noggranna specifikationer för att slutföra den ursprungliga idén och fastställa urverkstypen, dess mått och komplikationer.

En genomförbarhetsstudie åtföljs sedan av en detaljstudie, vilket ofta kan ta flera år. Varje del av ett nytt Caliber-urverk skissas och utformas av ingenjörerna som skapar en omfattande 3D-karta som redogör för designavdelningens tillverknings- och monteringsval och bekräftas av Creation Studio. Tillverkningen av prototypen påbörjas.

Prototypen är det första funktionella exemplet på ett nytt urverk som blåser liv i Creation Studios vision. Det är även en bekräftelse på att urverket uppfyller alla modehusets funktionella och estetiska krav.

HAUTE HORLOGERIEKlockor med egentillverkade urverk

Dessa sofistikerade urverk utvecklas och tillverkas helt av CHANEL och ger uttryck åt deras fantastiskt skickliga urmakeri.

Upptäck klockorna

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information