Var kan mitt smycke repareras?
Fine Jewellery

CHANEL Fine Jewellery har ett internationellt närverk av reparationsverkstäder med det högsta tekniska kunnandet inom Fine Jewellery. Du kan ta ditt smycke till en CHANEL-boutique för alla typer av reparationer.

Alla tjänster eller reparationer som inte utförs av en CHANEL-boutique eller CHANEL Fine Jewellery-auktoriserad verkstad kan riskera att utsätta ditt smycke för skador.

UPPSKATTAD KOSTNAD

När du har lämnat ditt smycke till en CHANEL-boutique skickas det till en av våra verkstäder. Våra guldsmeder gör en bedömning av smycket och ger dig en uppskattad kostnad för den reparation som måste utföras. Prisuppgiften lämnas till vår boutique. Reparationen påbörjas så snart du har godkänt priset.

SMYCKET LÄMNAS TILLBAKA TILL VÅR BOUTIQUE

När reparationen har slutförts och de avslutande kvalitetskontrollerna har utförts, återlämnas smycket till den boutique där du lämnade in det. Våra säljare kontaktar dig för att berätta att det är klart.

Våra boutiqueteam finns till hands för att besvara eventuella frågor som du har under reparationsprocessen.

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information