VÅRA TJÄNSTER
KLOCKOR

Batteribyte

Klockan består av en integrerad krets med ett kvartsurverk. Kretsen överför energin från batteriet till kvartsoscillatorn som ställer in tiden.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • Kontroll av att batteriet är uttjänt
 • Kontroll av att urverket fungerar
 • Byte av batteri
 • Byte av stift och skruvar vid behov
 • Kontroll av armbandets och låsets skick
 • Rengöring med ultraljud
 • Byte av tätningar
 • Kontroll av vattentäthet
 • Kontroll av klockans funktion under 48 timmar

Underhåll

Under batteri- och motståndskontroll monteras klockan isär, så att urmakaren kan byta ut slitna eller skadade delar.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • Kontroll av att urverket fungerar korrekt
 • Batteribyte för kvartsklockor eller urverksjustering för en automatisk klocka
 • Byte av skadade delar
 • Byte av stift och skruvar vid behov
 • Kontroll av armbandets och låsets skick
 • Rengöring med ultraljud
 • Byte av tätningar
 • Kontroll av vattentäthet
 • Kontroll av att klockan fungerar korrekt under 48–96 timmar

Komplett genomgång

Till skillnad från bilar går de mekaniska delarna i en klocka kontinuerligt: dygnet runt, sju dagar i veckan och 365 dagar om året. För att optimera klockans tillförlitlighet och långa livslängd krävs en komplett genomgång vart fjärde till femte år.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • KLOCKOR MED AUTOMATISKA URVERK: demontering, rengöring, montering och urverksjustering
 • KLOCKOR MED KVARTSURVERK: byte av urverk och batteri
 • Byte av stift och skruvar vid behov
 • Kontroll av armbandets och låsets skick
 • Polering av stål- och gulddelar
 • Rengöring med ultraljud
 • Byte av tätningar
 • Kontroll av vattentäthet
 • Kontroll av att klockan fungerar korrekt under 48 timmar för kvartsklockor, 72 timmar för automatiska modeller och 96 timmar för modeller med automatisk kronograf

Polering

Polering av klockor i stål och ädelmetaller kan göra att de nästan ser ut som nya.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • Kontroll av att urverket fungerar korrekt
 • Batteribyte för kvartsklockor eller urverksjustering för en automatisk klocka
 • Byte av stift och skruvar vid behov
 • Kontroll av armbandets och låsets skick
 • Polering av komponenter
 • Rengöring med ultraljud
 • Byte av tätningar
 • Kontroll av vattentäthet
 • Kontroll av att klockan fungerar korrekt under 48–96 timmar

Byte av rem

Vi rekommenderar att du byter dina läderremmar på Première-klockor vart tredje år. Gnidning och allmänt slitage ger en normal slitageprocess som påverkar styrkan och lystern.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • Kontroll av att urverket fungerar korrekt
 • Batteribyte
 • Byte av stift och skruvar vid behov
 • Kontroll av armbandets och låsets skick
 • Rengöring med ultraljud
 • Byte av remmar
 • Byte av tätningar
 • Kontroll av vattentäthet
 • Kontroll av att klockan fungerar korrekt under 48 timmar

Underhåll av armbandet

Armbandet är en viktig del av klockan och det kräver regelbundet underhåll alltefter hur det slits.

ARBETEN SOM UTFÖRS

 • Reparation/byte av lås eller justering av armbandets storlek
 • Justeringskontroll av automatiska modeller
 • Kontroll av vattentäthet

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information