VAR KAN JAG FÅ MIN KLOCKA REPARERAD?
KLOCKOR

Du kan få valfri service utförd på din klocka i en CHANEL-boutique eller en auktoriserad CHANEL-återförsäljare.

Service eller reparationer som inte utförs av en CHANEL-urmakare eller CHANEL-auktoriserad urmakare utsätter klockan för risk för allvarlig skada som inte täcks av den internationella garantin. Samma sak gäller för utbytesdelar som inte uppfyller de kriterier som CHANEL har specificerat.

För alla arbeten som utförs på din klocka under garantitiden måste du visa upp ditt CHANEL-garantikort för varje specifik del.

Uppskattad kostnad

När du har lämnat klockan till en CHANEL-boutique, skickas den till en urmakare där våra experturmakare undersöker klockan och lämnar en uppskattad kostnad för den reparation som krävs. Prisuppgiften lämnas till vår boutique. Reparationen påbörjas så snart du har godkänt priset.

Klockan lämnas tillbaka till vår boutique

När reparationen har avslutats, returneras klockan till samma boutique som den lämnades i och en CHANEL-rådgivare kommer att kontakta dig.

Våra boutiqueteam finns till hands för att besvara eventuella frågor som du har under reparationsprocessen.

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information