SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
KLOCKOR

CHANEL lägger största vikt vid kvaliteten på de material som din klocka består av. Om du sköter och underhåller din klocka väl kan den se fin ut och fungera korrekt längre.

Rengöra klockan

KLOCKOR MED ARMBAND AV KERAMIK ELLER METALL

Kontrollera alltid att kronan har tryckts in och/eller är nedskruvad. Rengör med tvålvatten och skölj noga. Torka med en mjuk trasa.

KLOCKOR MED ARMBAND AV GUMMI

Kontrollera alltid att kronan har tryckts in och/eller är nedskruvad. Rengör med tvålvatten och skölj noga. Torka med en mjuk trasa.

KLOCKOR MED ARMBAND AV VITT GUMMI

Om det uppstår bestående fläckar såsom färgfläckar eller ingrodd smuts, ska det rengöras med varmt vatten och bikarbonat. Vid behov kan du skura lätt med en medelmjuk till mjuk borste.

KLOCKOR MED ARMBAND AV LÄDER ELLER SATIN

Polera armbandet med en mjuk trasa.

Klockans vattentäthet

VAD ÄR VATTENTÄTHET?

Det är skydd mot att vatten och damm tränger in i mekanismen. Detta skydd uppnås genom ett antal speciella tätningar. För att uppnå optimal säkerhet rekommenderar vi att du byter ut tätningarna vartannat år.

Vattentrycket mot kristallen ökar när klockan sänks ned på större djup. Lufttrycket inuti urboetten motverkar en del av det yttre trycket.

Majoriteten av CHANELs klockor är vattentäta. Denna egenskap är ingraverad på boettens baksida.

NÅGRA REKOMMENDATIONER

Varmt vatten

Klockor får aldrig bäras i bastu, dusch eller badkar, eftersom varmt vatten kan skada de vattenbeständiga tätningarna.

Havsvatten

Skölj klockan i färskvatten när du har använt den i havet, så att saltet inte skadar de vattenbeständiga tätningarna.

Klockor med skruvkrona (vissa J12-modeller)

Se till att skruvkronan på klockor som har en sådan är helt fastskruvad innan klockan kommer i kontakt med vatten.

Allt om magnetisering

VAD ÄR MAGNETISERING?

Inom klocktillverkning hänvisar magnetisering till hur magnetfält påverkar klockans funktion negativt. Magnetfält finns överallt i våra dagliga liv: smartphones, digitala surfplattor, induktionsspisar, högtalare, tv-apparater och så vidare.

HUR PÅVERKAR DE DIN KLOCKA?

När en klockar kommer in i ett magnetfält, kan rörelsen avbrytas vilket gör att den accelererar eller stannar helt. Automatiska klockor är mer mottagliga för magnetisering än klockor med kvartsurverk, även om de har utrustats med avancerade system som ska undvika detta. Automatiska klockar kan sluta fungera korrekt om magnetiseringen leder till att vissa metalldelar (till exempel balansfjädern och tunnfjädern) fastnar i varandra. I de flesta fall börjar klockan fungera normalt igen så snart den har flyttats bort från magnetfältet. Men om den har utsatts för ett högt intensivt magnetfält i mer än 15 minuter*, kan följderna av magnetiseringen bli mer långvariga. Det kan leda till att klockan börjar gå för fort.

*Dessa uppgifter kan variera med intensiteten i magnetfältet. Våra beräkningar har gjorts med vissa vardagsföremål (smartphones, digitala surfplattor, radiohögtalare etc.)

HUR KAN DU SKYDDA DIN KLOCKA?

Vi rekommenderar att du håller klockan mer än 10 cm från föremål som utstrålar ett högintensivt magnetfält.

VAD KAN DU GÖRA OM MAGNETISERING INTRÄFFAR?

För att se om klockan är magnetiserad ska du placera den intill en kompass. Om klockan är magnetiserad, börjar kompassnålen att snurra oregelbundet. Du kan avmagnetisera klockan genom att ta den till en valfri CHANEL-boutique eller auktoriserad CHANEL-återförsäljare för reparation.

En av våra after-sales-urmakare neutraliserar magnetiseringens effekter genom att utsätta klockan för ett alternerande magnetfält. Då återställs klockans korrekta funktion.

SÄRSKILD VÅRD FÖR DIN KLOCKTYP

Din automatiska klocka

Mekaniska automatiska klockar drar upp sig själva med hjälp av handledens rörelse. Ett armband som inte justerats korrekt kan leda till försämrad autonomi. Det är därför viktigt att klockarmbandet ställs in korrekt. En fullt uppdragen klocka som inte används har en längsta effektreserv på 42 timmar.

Efter denna autonoma period måste klockan dras upp manuellt för att garantera full effektreserv. Även om mekaniska urverk ska klara stötar är de ändå relativt ömtåliga.

Vi rekommenderar därför att du inte använder klockan när du utövar aktiviteter med kraftiga stötar, till exempel golf eller tennis, eftersom upprepade stötar kan avreglera eller till och med skada klockmekanismen.

Hur ofta bör du lämna din klocka på service?

Tid mellan två urverkskontroller5 år
Tid mellan varje motståndskontroll5 år
(Varje år om klockan regelbundet sänks ned i saltvatten och klor.)

Felsökning på klockan

Uppvisar klockan följande varningstecken? Läs igenom det relevanta avsnittet för information om orsaker och möjliga lösningar.

KLOCKAN HAR STANNAT

Prova att dra upp klockan manuellt. Om den fortfarande inte startar, finns det två möjliga anledningar:

  • Det automatiska systemet har frånkopplats: det krävs service.
  • OIjan i urverket har torkat ut eller urverket är smutsigt eller skadat på grund av stötar eller inträngt vatten. En komplett service kan återställa funktionen.

KLOCKAN GÅR FÖR SNABBT ELLER FÖR SAKTA

Två möjliga orsaker:

  • Klockan har magnetiserats och urverket måste regleras. Det krävs service.
  • OIjan i urverket har torkat ut eller urverket är smutsigt eller skadat på grund av stötar eller inträngt vatten. En komplett service kan återställa funktionen.

FUKT HAR ANSAMLATS UNDER KLOCKGLASET

Det har trängt in vatten i urverket: det krävs komplett service.

Ta klockan till en valfri CHANEL-boutique eller auktoriserad CHANEL-återförsäljare. Klockan skickas till en av våra verkstäder för en detaljerad undersökning.

Din kvartsklocka

CHANEL rekommenderar att du byter ut utslitna batterier omgående för att undvika läckage som oåterkalleligt kan skada urverket.

Hur ofta bör du lämna din klocka på service?

BatteritidEfter 2–7 år beroende på modell
Tid mellan två urverkskontroller5 år
Tid mellan varje motståndskontroll5 år
(Varje år om klockan regelbundet sänks ned i saltvatten och klor.)

Felsökning på klockan

Uppvisar klockan följande varningstecken? Läs igenom det relevanta avsnittet för information om orsaker och möjliga lösningar.

KLOCKAN HAR STANNAT

Två möjliga orsaker:

  • Batteriet är uttjänt: batteriet måste bytas ut
  • Urverket har skadats (läckande batteri, inträngande vatten etc.): en komplett service kan återställa funktionen.

KLOCKAN GÅR FÖR SNABBT ELLER FÖR SAKTA

Urverket har skadats: det krävs en komplett service.

FUKT HAR ANSAMLATS UNDER KLOCKGLASET

Det har trängt in vatten i urverket: det krävs komplett service.

Ta klockan till en valfri CHANEL-boutique eller auktoriserad CHANEL-återförsäljare. Klockan skickas till en av våra verkstäder för en detaljerad undersökning.

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information