Självuppdragande urverk med datumindikator

J12 CLASSIC

VIDEO 1 – SKRUVA IN OCH SKRUVA UT KRONAN

1 av 3

1 av 3

1 av 3

LIKNANDE VIDEOR

 1. SKRUVA IN OCH SKRUVA UT KRONAN

 2. JUSTERA TIDEN

 3. JUSTERA DATUMET

 4. DRA UPP KLOCKAN

TA HAND OM KLOCKAN

URVERK

SJÄLVUPPDRAGANDE

EFFEKTRESERV

FRÅN 38 TILL 70 TIMMAR BEROENDE PÅ MODELL

HUR OFTA BÖR DU LÄMNA DIN KLOCKA PÅ SERVICE?

Kontrollera vattentätheten vartannat år (eller varje år om den används i vatten ofta)

Komplett undersökning vart fjärde till femte år

 

Klockans vattentäthet är ingraverad på boettens baksida intill fiskmärket.

Vattentäthetsmärket visar på vilket djup urverket är skyddat mot damm, fukt och alla skador som kan uppstå om den sänks ned i vatten till det djupet. Tätningarna används för att göra klockorna vattentäta. För att säkerställa kontinuerlig vattenbeständighet rekommenderas att tätningarna byts ut vartannat år från och med det första användningsdatumet. Du bör också kontrollera boettens vattentäthet varje år, om klockan har utsatts för saltvatten eller poolvatten under långa perioder. Justera aldrig kronan när klockan är nedsänkt i vatten, eftersom det kan läcka in vatten i boetten. Ta av dig klockan innan du duschar eller badar och innan du går in i en bastu eller ångbastu, eftersom värme, tvål och ånga kan göra att de vattenbeständiga tätningarna åldras i förtid. Kondens under klockglaset indikerar att vatten har trängt in i klockan och den måste då kontrolleras så fort som möjligt.

Gå tillbaka till Vattentäthet

 

För maximal noggrannhet och tillförlitlighet rekommenderar vi att du inte använder klockan när du utövar sport med stötar, såsom tennis, golf och hästridning. Du bör också hålla klockan minst 10 cm bort från magnetiserade föremål såsom smartphones, surfplattor, induktionsspisar, högtalare, tv-skärmar och metalldetektorer på flygplatser. Mer information om magnetisering hittar du i avsnittet Urmakarens råd.

Din klocka är utrustad med ett självuppdragande mekaniskt urverk som drar upp sig själv med hjälp av handledens rörelser, vilket resulterar i att den oscillerande vikten vrider sig kring sin axel. Effektreserven kan påverkas om remmen inte justeras korrekt, så därför är det viktigt att klockan sitter ordentligt. När klockan inte används har den en effektreserv på 38 till 70 timmar, beroende på modell. Den måste dras upp manuellt när effektreserven är slut.Om klockan inte används, rekommenderar vi att du drar upp den manuellt varannan eller var tredje vecka (20–25 varv med kronan) så att urverkets smörjoljor förblir intakta.

Viktigt: Undvik att justera datumet mellan kl. 22.00 och 01.00.

Gå tillbaka till Urverket
 

Om klockan har en läderrem, ska du för att inte skada den se till att den inte blir våt. Vi rekommenderar att du byter ut remmen med 2–4 års mellanrum beroende på hur ofta den används.

Rengör remmen enbart med en ren och torr, mjuk trasa. Använd inte kemikalier som tvål, alkohol eller lösningsmedel. Undvik kontakt med vatten.

Innan du rengör keramiska armband, ska du se till att klockans krona är helt nedskruvad eller intryckt. Rengör remmen med tvålvatten och skölj den sedan noga. Torka med en mjuk trasa.

Gå tillbaka till Remmen
Servicing

Klockor tillhör de sällsynta föremål som arbetar hela tiden. För att bevara dess tillförlitlighet och förlänga dess livslängd bör klockan genomgå service regelbundet på våra certifierade verkstäder som är utrustade med nödvändiga verktyg och delar. Endast CHANEL-urmakare är officiellt kvalificerade att reparera och utföra service på din klocka.

Rekommenderat schema för servicerutin:

VARTANNAT ÅR: UNDERHÅLLSSERVICE (omfattar följande steg):

 1. Ta isär klockan
 2. Kontrollera urverket
 3. Byt ut batteriet (kvartsklockor) eller kalibrera urverket (automatiska klockor)
 4. Ta isär och rengör klockan med ultraljud
 5. Byt ut skadade delar
 6. Montera klockan och byt ut vattenbeständiga tätningar
 7. Byt ut stift och skruvar vid behov
 8. Testa vattentätheten
 9. Kontrollera skicket på remmen och låset
 10. Övervaka kvartsklockors funktion i 48 timmar, automatiska klockor i 72 timmar, automatiska kronografmodeller i 96 timmar

VART FJÄRDE TILL FEMTE ÅR: KOMPLETT SERVICE (omfattar följande steg):

 1. Ta isär klockan
 2. Automatiska urverk: ta isär, rengör, skruva upp och kalibrera urverket
 3. Quartz movements: replace movement and battery
 4. Ta isär klockan, byt ut skadade delar
 5. Polera stål- och gulddelar
 6. Rengör komponenter med ultraljud
 7. Montera klockan och byt ut vattenbeständiga tätningar
 8. Byt ut stift och skruvar vid behov
 9. Testa vattentätheten
 10. Kontrollera remmens och låsets funktion
 11. Övervaka kvartsklockors funktion i 48 timmar, automatiska klockor i 72 timmar, automatiska kronografmodeller i 96 timmar

Gå tillbaka till Service

*Föreslaget detaljhandelspris. Mer information