Vår klimat
Plan

Vår hållbarhetsambition är att skapa bestående positiva effekter både inom och utanför vårt hus. Dessa värderingar styr vårt förhållningssätt och den roll vi kan spela för att skydda och återställa vårt klimat.

Vi erkänner klimatförändring som både en social och miljömässig fråga. Vi tror att vi har ett ansvar att svara på denna utmaning genom att minska effekten av vår verksamhet och gå bortom vårt eget fotavtryck för att påskynda framstegen.

CHANEL Mission 1.5° är vår klimatplan till 2030

CHANEL Mission 1.5° är vår
klimatplan till 2030

Vi har satt upp vetenskapligt baserade mål för att minska koldioxidavtrycket från vår verksamhet och vår värdekedja. Vi stöder övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp och de mål som fastställts i Parisavtalet om klimatförändringar (COP21).

Vi strävar efter att

-50%

Minska vårt eget koldioxidavtryck (Scope  1 och 2) till 2030.

-40%

Minska utsläppen från vår värdekedja (Scope 3) till 2030.

(per såld enhet, motsvarande -10 % minskning av de absoluta utsläppen)

100%

Övergång till förnybar el i vår egen verksamhet senast 2025.

Förvandling i praktiken

Genom att utnyttja kraften i vår kreativitet och genom ett långsiktigt samarbete med våra partners, leverantörer och kollegor fortsätter vi att utveckla lösningar för en mer hållbar framtid.
 
Detta arbete pågår redan i hela Chanel-huset.

Läs våra berättelser nedan:
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL är Chanels första produktlinje som utformats med en integrerad ekodesignstrategi*. Linjen, som är kulmen på flera års arbete, har utvecklats med hänsyn till varje produkts livscykel - från inköp av ingredienser till förpackningens slutanvändning - i syfte att minska koldioxidutsläppen och annan miljöpåverkan jämfört med andra hudvårdsprodukter från Chanel.

Serien använder formler som innehåller upp till 97 % ingredienser av naturligt ursprung och upp till 76 % kameliaderivat, varav en del odlas i vårt laboratorium under bar himmel i Gaujacq i sydvästra Frankrike, med rigorösa miljövänliga odlingsmetoder.

Produkternas förpackningar är ekodesignade*. Vikten på glasburkar och flaskor har minskat med i genomsnitt 30 % för hela sortimentet och med upp till 50 % för produkten Crème Revitalisante, jämfört med den genomsnittliga vikten för burkar och flaskor med samma kapacitet. Crèmen kan också fyllas på för att ytterligare minska påverkan: en extern livscykelanalys visar att om man fyller på burken med Crème Revitalisante två gånger minskar produktens koldioxidavtryck med 50 %*.

En liknande ekodesignmetod tillämpades på säljfrämjande material. Mer än 90 % av den plast av polymetylmetakrylat (PMMA) som används i all visuell marknadsföring av N°1 DE CHANEL kommer från en återvunnen källa. Vi har också optimerat transportflödena i linjen genom att använda globala lager närmare produktionsanläggningarna.

*Baserad på produkters koldioxidavtryck som analyserats enligt den metod som publicerades av IPCC 2013 och i enlighet med ISO 14067. Analysens omfattning: Tillverkning av kosmetiska ingredienser och förpackningskomponenter, produktion, distribution, användning och slutanvändning. Metodik verifierad av Bureau Veritas.

ÖVERGÅNG TILL GODSTRAFIK

På Chanel uttrycks husets savoir-faire inte bara i hantverket i våra exceptionella kreationer, utan också i den omsorg vi lägger ner på att leverera dem. Transporten av våra kreationer står för 20 % av vårt koldioxidavtryck, och vi arbetar i hela verksamheten med lösningar för att minska detta.

Detta arbete har kulminerat i Chanels globala plan för övergång till godstransporter, som samlar team, affärsområden och regioner för att påskynda transportsektorns bidrag till CHANEL Mission 1.5°, genom att omsätta vår klimatambition i våra leverantörsrelationer, upphandlingar och förfrågningsunderlag.

Detta har varit en viktig katalysator för att förändra våra flygfraktmetoder, som står för merparten av vårt koldioxidavtryck. I situationer där flygtransporter är oundvikliga övergår Chanel till fraktflyg på rutter och med flygbolag som producerar mindre koldioxid. Denna omställning kommer att göra det möjligt för oss att spara omkring 10 000 ton koldioxid varje år.

Vi påskyndar också utsläppsminskningarna genom att övergå från flygtransporter till sjötransporter. I Asien och Stillahavsområdet håller sjötransporter på att införas som huvudtransportsätt för våra doft- och skönhetsprodukter för nyckelmarknader i regionen, med målet att nå 80 % sjötransporter senast 2024. På land ökar regionen också användningen av elektriska bilar för dagliga leveranser till butiker och försäljningsställen.

Samarbete

Chanel förstår att vårt kollektiva inflytande stärks genom att samarbeta med partners och leverantörer för att utveckla tankesätt och lösningar för att påskynda övergången till en mer hållbar värld.

Chanel fortsätter att samarbeta med och stödja världsledande institutioner och organisationer som University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 och The Fashion Pact för att främja framsteg.

Vi samarbetar också med forskare och akademiska institutioner för att utforska forskningsområden som kan vara nyckeln till framtida klimatlösningar. Chanel har för närvarande ett sexårigt partnerskap med École Normale Supérieure (ENS) för att finansiera en forskningsprofessur för att bättre förstå kopplingarna mellan kolcykeln och klimatförändringarna i haven, genom tre viktiga pelare: förutsägelser, begränsning och anpassning.

Som en del av detta partnerskap samarbetar Chanel med ENS i forskning på Madagaskar för att mäta naturlig koldioxidinfångning och lagring i mangroveskogar, som är ett viktigt ekosystem för att avlägsna och undvika koldioxidutsläpp.

Vi är övertygade om att de relationer vi skapar med forskningsinstitutioner kan bidra till att skapa en förändring i en tid då det behövs genombrott.

Resurser

Läs våra senaste rapporter