GWARANCJA I AUTENTYCZNOŚĆ
ZEGARKI

Gwarancja sprzedaży

Zegarki CHANEL przeszły najbardziej rygorystyczne testy niezawodności opracowane przez szwajcarski przemysł zegarmistrzowski. Są objęte dwuletnią gwarancją obejmującą wszelkie usterki fabryczne. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu wpisanej przez autoryzowanego sprzedawcę CHANEL
w Międzynarodowym Certyfikacie Gwarancyjnym. Gwarancja obejmuje wszystko (tzn. części i robociznę). Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń powstałych na skutek wypadku lub niewłaściwego użytkowania zegarka (gwałtownego potrząsania, zgniatania, nieostrożnego obchodzenia się z zapięciem, itp.)
  • Uszkodzeń powstałych na skutek napraw lub demontażu wykonywanych poza butikiem CHANEL, autoryzowanym sprzedawcą CHANEL lub pracownią zegarmistrzowską autoryzowaną przez CHANEL.
  • Zmian wynikających z normalnego zużycia i starzenia się zegarka.
  • Skórzanych pasków, ze względu na ich specyficzny charakter.

Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw kupującego ani żadnych stosownych przepisów i regulacji prawnych. Aby skorzystać z Międzynarodowego Certyfikatu Gwarancyjnego CHANEL, zwróć zegarek do butiku CHANEL lub autoryzowanego sprzedawcy CHANEL. Gwarancja zostanie uruchomiona wyłącznie po okazaniu Międzynarodowego Certyfikatu Gwarancyjnego CHANEL – należycie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego przez autoryzowanego sprzedawcę CHANEL.

Gwarancja na naprawę

Gwarancja ma zastosowanie w przypadku zegarków wymagających naprawy. Naprawa, przeprowadzona wyłącznie w pracowni zegarmistrzowskiej CHANEL lub w pracowni zegarmistrzowskiej autoryzowanej przez CHANEL, objęta jest 12-miesięczną gwarancją, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa
i regulacjami tam, gdzie mają one zastosowanie. Gwarancja na naprawę jest niezależna od Certyfikatu Autentyczności oraz Międzynarodowego Certyfikatu Gwarancyjnego CHANEL wystawianych w momencie zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń powstałych na skutek wypadku lub niewłaściwego użytkowania zegarka (gwałtownego potrząsania, zgniatania, nieostrożnego obchodzenia się z zapięciem, itp.)
  • Uszkodzeń powstałych na skutek napraw lub demontażu wykonywanych poza butikiem CHANEL, autoryzowanym sprzedawcą CHANEL lub pracownią zegarmistrzowską autoryzowaną przez CHANEL.
  • Zmian wynikających z normalnego zużycia i starzenia się zegarka.
  • Skórzanych pasków, ze względu na ich specyficzny charakter.

Gwarancja zostanie uruchomiona wyłącznie po okazaniu Międzynarodowego Certyfikatu Gwarancyjnego CHANEL – należycie wypełnionego, opatrzonego datą i podpisanego przez pracownię zegarmistrzowską CHANEL lub pracownię zegarmistrzowską autoryzowaną przez CHANEL.

Autentyczność

Zegarki CHANEL – opracowane i montowane w pracowni zegarmistrzowskiej Chanel, mieszczącej się w la Chaux-de-Fonds w Szwajcarii – składają się z części spełniających najbardziej wymagające normy jakości technicznej cechujące szwajcarskie zegarmistrzostwo.

Gwarantujemy autentyczność tylko tych produktów, które zakupiono w butikach CHANEL lub
u autoryzowanych sprzedawców CHANEL. Analogicznie: naprawiane będą wyłącznie oryginalne zegarki CHANEL.

ZEGARKI SKRADZIONE

W przypadku kradzieży Twojego zegarka, skontaktuj się z wybranym butikiem CHANEL.

*Sugerowana cena detaliczna. Więcej informacji