nasza podróż w niskoemisyjną przyszłośćraport klimatyczny

strategia klimatyczna CHANEL

W marcu 2020 roku CHANEL zainicjowała Misję 1,5°, nasze zobowiązanie do powstrzymania zmian klimatycznych zgodnie z celami Porozumienia paryskiego.

Raport Misja 1,5° CHANEL dostępny jest w języku angielskim