HVOR KAN JEG FÅ REPARERT KLOKKEN MIN?
KLOKKER

Du kan få service på klokken i en CHANEL-motebutikk eller hos en autorisert CHANEL-forhandler for all slags service.

Enhver service eller reparasjon som ikke er utført av et CHANEL-klokkeverksted eller CHANEL-autorisert klokkeverksted, eksponerer klokken for risikoen for alvorlig skade som ikke dekkes av den internasjonale garantien. Det samme gjelder reservedeler som ikke samsvarer med kriteriene som er spesifisert av CHANEL.

For alt arbeid som utføres på klokken mens garantien gjelder, må du vise CHANEL-garantikortet for hver enkelt klokke.

Estimat

Etter at du har tatt med klokken til en CHANEL-motebutikk, blir den sendt til et verksted der våre urmakereksperter evaluerer klokken og gir et estimat for den nødvendige reparasjonen. Denne ekspertisen overføres til motebutikken i form av et estimat. Reparasjonen begynner så fort du har godtatt estimatet.

retur av klokker til motebutikker

Når reparasjonen er fullført, returneres klokken til samme butikk som den opprinnelig ble levert, og en CHANEL-rådgiver vil kontakte deg.

Motebutikk-teamene er tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha under reparasjonsprosessen.

*Foreslått utsalgspris. Mer informasjon