quartz-bevegelse

mademoiselle
privé bouton

VIDEO 1 - Feste klokken på håndleddet

remaining time 00:00

1 av 3

1 av 3

1 av 3

lignende videoer

 1. Feste klokken på håndleddet

 2. Lese av tiden

 3. Justere tiden (bak)

TA VARE PÅ KLOKKEN DIN

Batterilevetid

Gjennomsnittlig 3 år

BEVEGELSE

QUARTZ

HVOR OFTE BØR KLOKKEN DIN FÅ SERVICE?

Kontroller vannbestandigheten hvert 2. år (eller årlig, hvis du er i hyppig kontakt med vann)

Full gjennomgang hvert 4–5 år

 

Jewellery-klokker er edle og skjøre. De er vannbestandige, men er ikke designet for å senkes helt ned i vann.

Vannbestandighetsfunksjonen beskytter klokken mot støv, regn og vannsprut. Denne beskyttelsen kommer fra av en rekke tetninger, som vi anbefaler å erstatte annenhvert år for å sikre optimal beskyttelse. CHANEL Watches & Fine Jewellery tester og erstatter de vannbestandige funksjonene på klokken hver gang den får service.

Ikke bruk klokken i badstue, dampbad, badekar eller dusj. Plutselige temperaturendringer kan skade tetningene.

Gå tilbake til Vannbestandighet
 

I quartz bevegelsesklokker drives bevegelsen av et batteri som kan vare i 2-4 år, avhengig av modell. Hvis batteriet er helt utladet eller lavt (midtre andre viser på noen klokker begynner å hoppe fire sekunder fremover), anbefaler vi å levere klokken hos en av urmakerekspertene våre så snart som mulig. La aldri et flatt batteri være igjen i klokken. Det kan lekke og permanent skade bevegelsen.

Viktig: Det er best å ikke justere datoen mellom kl. 22:00 og kl. 01:00.

Gå tilbake til Bevegelsen

 

Ikke senk klokken ned i vann, for å unngå å skade remmen.

Bruk bare en ren og tørr, myk klut til å rengjøre remmen. Ikke bruk kjemikalier som såpe, alkohol eller løsemidler. Unngå kontakt med vann.

Gå tilbake til Remmen
Servicing

Klokker er en av de sjeldne objektene som drives kontinuerlig. For å bevare påliteligheten og forlenge levetiden, bør klokken din få regelmessig service, av våre sertifiserte verksteder som er utstyrt med alle nødvendige verktøy og deler. Bare CHANEL-urmakere er offisielt kvalifiserte til å reparere og utføre service på klokken din.

Anbefalt tidsplan for rutine-service:

HVERT 2. ÅR: VEDLIKEHOLDSTJENESTE (inkluderer følgende trinn):

 1. Demonter klokken
 2. Kontroller bevegelsen
 3. Skift ut batteriet (quartz-klokker) eller kalibrer bevegelsen (automatiske klokker)
 4. Demonter og rengjør klokken med ultralyd
 5. Skift ut eventuelle skadede deler
 6. Sett sammen klokken og skift ut vannbestandige tetninger
 7. Skift ut stenger og skruer, hvis nødvendig
 8. Test vannbestandigheten
 9. Sjekk tilstanden til remmen og låsen
 10. Overvåk drift av quartz-klokker i 48 timer, automatiske klokker i 72 timer, automatiske kronografmodeller i 96 timer

EVERY 4-5 YEARS: FULL SERVICE (includes the following steps):

 1. Disassemble the watch 
 2. Automatic movements: disassemble, clean, wind and calibrate the movement 
 3. Quartz movements: replace movement and battery
 4. Disassemble the watch, replace any damaged parts 
 5. Polish steel and gold parts 
 6. Clean watch components with ultrasound
 7. Reassemble watch and replace water resistant seals
 8. Replace bars and screws, if necessary
 9. Test the water resistance 
 10. Check the condition of strap and clasp 
 11. Monitor operation of quartz watches for 48 hours, automatic watches for 72 hours, automatic chronograph models for 96 hours

Gå tilbake til Utføre service

*Foreslått utsalgspris. Mer informasjon