GARANTI

VILKÅR OG BETINGELSER

Våre vesker oglommebøker med kjede («produktene») produseres med forsiktighet, settes sammen av materialer av best mulig kvalitet, og drar nytte av vår ekspertise som vi har utviklet siden 1955.
Både materialene og produksjonsstandardene gjør at produktene våre beholder sin eksklusive identitet lenge, forutsatt at de brukes på riktig måte, og at vedlikeholdsanvisningene følges.
Når det er sagt, leveres alle produkter fra CHANEL med en eksklusiv garanti. Hvis produktet må repareres, kan de se vilkårene og betingelsene under. Hvis det ikke er feil med produktet, kan produktet også restaureres.
Vi har mer enn 60 års erfaring med vedlikehold av produktene våre, noe som gjør at vi kan tilby tjenestene som beskrives under, basert på disse vilkårene og betingelsene:

I. Varighet: Garantien gjelder i fem år fra kjøpsdatoen, forutsatt at gyldig kjøpsbevis kan fremvises
Dekning av reparasjon av produkter:
– Metalldeler (spesielt kjeder, klemmer, maljer, skruer, nagler, karabinkroker, kroker, nøkkelringfester, ring- eller kjedeledd, trykknapp, topp eller magnet): Reparasjon eller utskifting, basert på fraskrivelsene under
– Håndtak, reimer, klaffer, flettet kjede, klaff skinntunge: reparasjon eller utskifting, basert på fraskrivelsene under.
– Sømmer, glidelåser: reparasjon eller utskifting, basert på fraskrivelsene under.
– Dekorative detaljer: reparasjon eller utskifting, basert på fraskrivelsene under.

III. Ansvarsfraskrivelser
– Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, at produktet har blitt mistet, støt, eller at produktet har blitt brukt på andre måter enn som beskrevet i vedlikeholdsanvisningen, eller på en uaktsom eller unormal måte.
Garantien dekker ikke reparasjon eller utskifting av detaljer som følge av normal slitasje, for eksempel slitasje på skinnet, hjørnene eller sømmene, eller elementer som består av stoff eller materialer som kan ha blitt utsatt for naturlig endring som følge av friksjon, kontakt med andre materialer, eksponering for ytre påkjenninger og lignende.
– Garantien dekker ikke reparasjoner av skader som skyldes at det har blitt brukt produkter som ikke anbefales av CHANEL, på produktet.
Garantien dekker ikke reparasjoner av skader som skyldes ytre påvirkning, for eksempel brann, oversvømmelse og lignende.
Garantien gjelder ikke hvis detaljene som beskrives i avsnitt II ikke kan repareres eller byttes ut på en fornuftig måte, og selv om CHANEL har gjort sitt beste for å gjøre det, spesielt hvis delene som trengs til reparasjonen, ikke lenger er tilgjengelige.
Garantien dekker ikke reparasjon av detaljer på produkter som har blitt endret og/eller reparert av tredjepart som ikke er CHANEL eller CHANELs godkjente leverandører.
Garantien gjelder ikke hvis den er i strid med gjeldende lover og forskrifter i det aktuelle landet.

IV. Garantien dekker ikke fraktkostnader eller andre utgifter som kunden pådrar seg.
V. CHANEL forbeholder seg retten til å avvise garantikrav ved gjentatt uaktsomhet eller hvis garantien utnyttes.

– Kontakt: Med forbehold om overholdelse av de nevnte vilkårene, kan den kommersielle garantien implementeres ved å kontakte en hvilken som helst CHANEL-motebutikk, og fremvise kjøpskvitteringen i CHANEL-motebutikken og innenfor garantiperioden.
Garantien påvirker ikke kundens forbrukerrett i tråd med gjeldende lovverk, spesielt når det gjelder garantier.
Kunden har ansvaret for å overholde forpliktelsene knyttet til import eller eksport av produktet internasjonalt, spesielt for å betale eventuelle tollavgifter og skatter.
Med «kunde» menes alle som bruker produktet privat.
Ikrafttredelsesdato: Garantien gjelder for produkter som er solgt av CHANEL og godkjente forhandlere fra og med 31. mars 2021