TEATERREGISSØR Marie Schleef

Marie Schleef (født i Göttingen, bor nå i Berlin) er en teatersjef som utfordrer mannsdominerte teaterkonvensjoner og utforsker og fremmer det altfor ofte manglende kvinnelige blikket. De performative tekstene hennes understreker og avklarer strukturell urettferdighet og integrerer nøyaktig undersøkte fakta i en slags "strøm av (u)bevissthet", som bidrar til å skape et interaktivt arkiv. Hun utvider stadig sitt nettbaserte prosjekt #womenwhoshouldnotbeforgotten, som omhandler både fortellingene om glemte kvinne og lite kjente aspekter ved og nysgjerrighet rundt den kvinnelige opplevelsen. Hennes siste verk «NAME HER. In Search of Women+» er et 7½-timer langt multimedieforestillingsforedrag som utforsker mangelen på kvinners representasjon opp gjennom historien og stuper inn i kjønnsdiskurs rundt navngiving, dens kraft og stigmatisering.