Werken
bij Chanel

Zie jobs

Chanel is een onafhankelijk bedrijf dat enorm veel waarde hecht aan creatieve vrijheid. Wij herkennen en juichen het talent en potentieel in ieder toe. Ook zetten we ons voortdurend in om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.

Wij creëren een inspirerende werkomgeving waarin je jouw denken kunt inzetten, jouw unieke bijdrage kunt leveren, en de juiste voorwaarden kunt scheppen om maximaal te presteren en om zowel tevredenheid als zelfzekerheid te halen uit je werk. Deze aanpak berust op drie pijlers.

VOLDOENDE TIJD OM TOT ONTPLOOIING TE KOMEN

Onze werkomgeving biedt iedereen de tijd om te groeien, geïnspireerd te worden en zich betrokken te voelen voor de lange termijn. Zo zorgen we er onder meer voor dat...

  • Bij de aanvang van je carrière bij Chanel, de eerste 100 werkdagen voorbehouden worden aan het opbouwen van zinvolle relaties op de werkvloer en aan het beter leren kennen van onze bedrijfscultuur
  • Er altijd voldoende ruimte is voor flexibiliteit binnen het vakgebied

INDIVIDUELE EN GEZAMENLIJKE PRESTATIES BEVORDEREN

Bij ons draait het om de ontwikkeling van het individu, eerder dan louter de ‘werknemer en zijn werkzaamheden’ in beschouwing te nemen. Zo bieden we de nodige ruimte en middelen zodat eenieder een eigen impact kan creëren op basis van hun individuele kwaliteiten en intrinsieke motivaties. En toch staan ze er nooit alleen voor.
De sleutel van succes is het creëren van een gedeeld draagvlak, met nadruk op het belang en de kracht van samenwerking. Zo scheppen wij de voorwaarden waarbinnen hun collectieve bijdragen aan het bedrijf en het merk gewaardeerd, gestimuleerd en geoptimaliseerd worden voor de lange termijn.

Alle werknemers worden op een eerlijke en prestatiegerichte manier beloond via Performance@CHANEL — met aandacht voor de individuele en collectieve impact. We voorzien onze teams van de nodige tools om hun unieke troeven en krachten in te zetten en maximaal te benutten.

EEN MENSGERICHTE BEDRIJFSCULTUUR VOOROPSTELLEN DIE STREEFT NAAR MEER DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

Elke werknemer dient met respect, empathie en waardigheid te worden behandeld — altijd, overal en ongeacht de positie binnen het bedrijf. Het is onze stellige overtuiging dat de grote verscheidenheid — over de volle breedte van het diversiteitsspectrum — tussen onze werknemers van essentieel belang is voor ons bedrijf en de relaties die wij met onze cliënten onderhouden.

We gaan doelbewust te werk om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen, en dit schijnt ook duidelijk door in ons aanwervingsproces. Zo zorgen we ervoor dat elke vacature intern en op transparante wijze wordt bekendgemaakt. Chanel garandeert loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof — voor zowel mannen als vrouwen, zij het geboorte- en adoptieverlof of draagmoederschap.

In 2018 was Chanel een van de eerste luxeondernemingen die haar werknemers wereldwijd een minimum van 14 weken loondoorbetaling aanbood tijdens hun ouderschapsverlof.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de sollicitatieprocedure in?

Voor meer informatie over Chanel en de openstaande vacatures, klik hier. Je wordt gevraagd een sollicitatieformulier in te vullen en je CV te uploaden.

Zit er op dit moment geen vacature tussen die jou aanspreekt? Dan kan je ook spontaan solliciteren met een open sollicitatiebrief waarin je jouw interesse kenbaar maakt. Of meld je aan en ontvang onze vacaturemeldingen.

Wat is de volgende stap?

Als je vaardigheden goed aansluiten bij de functievereisten, zullen we contact met je opnemen om een eerste sollicitatiegesprek in te plannen. Niet alleen is dit je eerste moment om de unieke eigenschappen van jezelf te delen, maar ook kun je meteen meer te weten komen over hoe het is om bij Chanel te werken.

Waar is Chanel naar op zoek tijdens het aanwervingsproces?

Wij zien het volledige plaatje. Bedenk hoe je jezelf wilt presenteren a.h.v. onderstaande puntjes:

Een achtergrondbeschrijving van je technische vaardigheden, kwaliteiten, concrete kennis en ervaring.

Een beschrijving van hoe je jouw taken aanpakt en tot een goed einde brengt. Vertel over de uitdagingen en moeilijkheden die je pad kruisten en hoe je daarmee bent omgegaan. Beschrijf ook zeker hoe jij samenwerkt in teamverband.

Leg het verband tussen jouw eigen wensen, motivatie en toekomstperspectieven. Wij beschouwen de ‘sterke punten’ die jij aanhaalt als onderdeel van jouw vele positieve eigenschappen. Hierin schuilt jouw unieke vermogen waarmee jij een positieve bijdrage kunt leveren.

Waar kan ik nog meer nuttige informatie over Chanel vinden?

Kom meer te weten over Chanel op chanel.com. Neem de tijd om je te verdiepen in Chanel, de oprichtster, geschiedenis en verhalen, ons werk op het gebied van duurzaam ondernemen en onze initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.