chanel-holidays-los-angeles
credits
credits

© CHANEL Spring-Summer 1996

chanel-holidays-los-angeles

© CHANEL Spring-Summer 1996

CHANEL HOLIDAYS — LOS ANGELES

ロサンゼルス 撮影:カール ラガーフェルド/モデル:シャローム ハーロウ、アンバー ヴァレッタ

#CHANELHolidays

シェア

リンクがコピーされました