Vores klima
Plan

Vores bæredygtighedsambition er at skabe varig positiv indvirkning både i og uden for vores hus. Disse værdier styrer vores tilgang og den rolle, vi kan spille i at beskytte og genoprette vores klima.

Vi anerkender klimaændringer som både et socialt og miljømæssigt problem. Vi mener, at vi har et ansvar for at reagere på denne udfordring ved at reducere virkningen af vores forretning og bevæge os ud over vores eget fodaftryk for at accelerere fremskridt.

CHANEL Mission 1.5° er vores klimaplan til 2030

CHANEL Mission 1.5° er vores
klimaplan til 2030

Vi har opstillet videnskabeligt baserede mål for at reducere CO2-fodaftrykket fra vores aktiviteter og fra vores værdikæde. Vi støtter overgangen til en fremtid med lavt CO2-udslip og de mål, der er fastsat i Parisaftalen om klimaændringer (COP21).

vi sigter mod at

-50%

Mindske vores eget CO2-fodaftryk (Scope  1 og 2) inden 2030

-40%

Nedbringe emissionerne fra vores værdikæde (Scope 3) inden 2030

(pr. solgt enhed, svarende til en reduktion på -10 % i absolutte emissioner)

100%

Overgang til vedvarende elektricitet i vores egne aktiviteter inden 2025

Transformation i praksis

Ved at udnytte vores kreativitet og anvende en langsigtet samarbejdstilgang sammen med vores partnere, leverandører og kolleger fortsætter vi med at udvikle løsninger mod en mere bæredygtig fremtid.
 
Dette arbejde er allerede i gang i hele Chanel huset.

Læs vores historier nedenfor:
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL er Chanels første produktlinje, der er udviklet med en integreret tilgang til miljørigtigt design*. Serien er kulminationen på flere års arbejde og er udviklet under hensyntagen til hvert produkts livscyklus - fra indkøb af ingredienser til emballageens udtjente levetid - med det formål at reducere kulstof- og andre miljøpåvirkninger sammenlignet med andre hudplejeprodukter fra Chanel.

Serien bruger formler, der indeholder op til 97 % ingredienser af naturlig oprindelse og op til 76 % kamelia-derivater, hvoraf nogle er dyrket i vores laboratorium under åben himmel i Gaujacq i det sydvestlige Frankrig, med strenge miljøvenlige landbrugsmetoder.

Produkternes emballage er miljørigtigt udformet*. Vægten af glaskrukker og -flasker blev reduceret med gennemsnitligt 30 % i hele sortimentet og med op til 50 % for Crème Revitalisante-produktet i forhold til den gennemsnitlige vægt af krukker og flasker med samme kapacitet. Cremen kan også genopfyldes for at reducere påvirkningerne yderligere: En ekstern livscyklusvurdering (LCA) viser, at genopfyldning af krukken med Crème Revitalisante to gange reducerer produktets CO2-fodaftryk med 50 %*.

En lignende tilgang til miljørigtigt design blev anvendt på salgsfremmende materiale. Mere end 90 % af plastikken af polymethylmethacrylat (PMMA), der anvendes i al N°1 DE CHANEL's visuelle merchandising, kommer fra en genbrugskilde. Vi har også optimeret transportstrømmene i sortimentet ved at anvende globale lagre tættere på produktionsfaciliteterne.

*Baseret på produkternes CO2-fodaftryksanalyse udført i henhold til den metode, der blev offentliggjort af IPCC i 2013 og i overensstemmelse med ISO 14067. Analysens omfang: Fremstilling af kosmetiske ingredienser og emballagekomponenter, produktion, distribution, brug og udtømning. Metoden er verificeret af Bureau Veritas.

OVERGANG TIL GODSTRANSPORT

Hos Chanel kommer husets savoir-faire ikke kun til udtryk i håndværket i vores exceptionelle kreationer, men også i den omhu, vi lægger i at levere dem. Transporten af vores kreationer udgør 20 % af vores CO2-fodaftryk, og vi arbejder på tværs af virksomheden på løsninger til at reducere dette.

Dette arbejde er kulmineret i Chanels globale plan for overgang til fragt, der samler teams, forretningsområder og regioner for at fremskynde det bidrag, som transport kan yde til CHANEL Mission 1.5°, ved at omsætte vores klimaambitioner i vores leverandørrelationer, indkøb og RFP-proces.

Dette har været en vigtig katalysator for ændring af vores luftfragtmetoder, som udgør størstedelen af vores kulstoffodaftryk inden for transport. I situationer, hvor lufttransporter er uundgåelige, skifter Chanel til fragtflyvninger på ruter og med luftfartsselskaber, der producerer mindre CO₂. Dette skift vil give os mulighed for at spare omkring 10 000 tons CO₂ hvert år.

Vi fremskynder også emissionsreduktionerne ved at gå væk fra lufttransport og over til søtransport. I Asien og Stillehavsområdet er søtransport ved at blive indført som den vigtigste transportform for vores duft- og skønhedsprodukter til vigtige markeder i regionen med det mål at nå 80 % af forsendelserne til søs inden 2024. På landjorden er regionen også ved at øge brugen af elektriske køretøjer til daglige leverancer til butikker og salgssteder.

Samarbejde

Chanel forstår, at vores kollektive indflydelse styrkes ved at arbejde sammen med partnere og leverandører for at udvikle den tankegang og de løsninger, der kan fremskynde overgangen til en mere bæredygtig verden.

Chanel fortsætter med at samarbejde med og støtte verdens førende institutioner og organisationer som University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 og The Fashion Pact for at fremme fremskridt.

Vi samarbejder også med forskere og akademiske institutioner for at udforske forskningsområder, som kan være nøglen til fremtidige klimaløsninger. Chanel har i øjeblikket et seksårigt partnerskab med École Normale Supérieure (ENS) om finansiering af en forskningslektorat for bedre at forstå forbindelserne mellem kulstofcyklusen og klimaændringerne i havene gennem tre hovedsøjler: forudsigelse, afbødning og tilpasning.

Som en del af dette partnerskab samarbejder Chanel med ENS om forskning i Madagaskar for at måle naturlig kulstofindsamling og -lagring i mangroveskove, som er et vigtigt økosystem for fjernelse og undgåelse af CO₂-emissioner.

Vi tror på, at de relationer, vi skaber med forskningsinstitutioner, kan være med til at skabe transformative forandringer på et tidspunkt, hvor der er behov for gennembrud.

Ressourcer

Læs vores seneste rapporter