At arbejde
hos CHANEL

Se job

CHANEL er en uafhængig virksomhed, der tror på friheden til at skabe, og som dyrker menneskets potentiale og bestræber sig på at have en positiv indvirkning på vores verden.

Vi tilbyder et unikt arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere får de bedste forudsætninger for at kunne yde deres bedste og samtidig være glade og veltilpassede på arbejdspladsen. Vi bestræber os efter at kunne tilbyde dette ud fra tre grundpiller.

VI GIVER VORES MEDARBEJDERE TID

Vi sørger for, at alle får de nødvendige forudsætninger for at vokse, at blive inspireret og at føle sig inkluderet med det samme og på sigt. Dette gør vi blandet andet ved:

  • At holde hånden over vores medarbejdere de første 100 dage, så de kan skabe meningsfulde relationer og forstå vores kultur helt fra starten af deres rejse med CHANEL
  • At give vores medarbejdere mulighed for at finde den rette fleksibilitet i deres arbejde

VI ARBEJDER FOR, AT VORES MEDARBEJDERE LYKKES PÅ INDIVIDUELT OG KOLLEKTIVT PLAN

Vi kigger på hele mennesket og ikke blot medarbejderen. På denne måde giver vi vores medarbejdere pladsen og værktøjerne til selv at præge deres rolle alt afhængigt af deres individuelle styrker og motivation. Men de bliver aldrig overladt til sig selv.
For at kunne opnå kollektiv succes, fremmer vi og sætter pris på den effekt, som samarbejde har, og derfor skaber vi de nødvendige forudsætninger for, at vores medarbejdere kan optimere deres bidrag til vores brand på sigt.

Gennem Performance@CHANEL sikrer vi, at alle vores medarbejdere bliver belønnet på retfærdig vis på både individuelt og kollektivt plan og vi giver vores teams de nødvendige værktøjer til at kunne finde og forbedre alle vores medarbejderes styrker.

VI STÅR FOR MEDMENNESKELIGHED OG FREMMER DIVERSITET OG INKLUSION

Vi fremelsker respekt, empati og værdighed for alle vores medarbejdere på tværs af professioner og teams. Vi mener, at vores medarbejderes store diversitet spiller en vigtig rolle for vores organisation og de relationer, vi har med vores kunder.

Vi arbejder for at fremme diversitet og inklusion. Dette arbejde starter allerede ved de ledige stillinger, vi har, som vi offentliggør helt åbent internt i virksomheden. Derudover sørger vi for, at mulighederne for at skifte stilling og team internt er lige og retfærdige. Chanel tilbyder barselsorlov til alle nye forældre, uanset køn, ved både almindelig fødsel og adoption og for surrogatmødre.

I 2018 blev Chanel én af de første luksusvirksomheder til at tilbyde mindst 14 ugers barselsorlov med fuld løn til alle nye forældre i virksomheden, verden over.

Generelle Spørgsmål

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

Læs mere om CHANEL og de ledige stillinger her. Du vil blive omdirigeret til en side, hvor du kan udfylde en kort ansøgning og indsende dit CV.

Er der ingen ledige stillinger i dag? Indsend en uopfordret ansøgning eller log ind og aktivér vores jobalarm.

Hvad er næste skridt?

Vores ansættelsesteam vil kigge din ansøgning igennem. Hvis der er et match, vil du blive kontaktet vedrørende en indledende samtale. Denne samtale vil ikke blot være din første mulighed for at fortælle, hvad du kan bidrage med, men også en mulighed for dig for at blive klogere på, hvordan det er at arbejde hos CHANEL.

Hvad kigger CHANEL efter i løbet af ansættelsesprocessen?

Vi kigger på hele mennesket. Derfor forbereder du dig bedst ved at overveje følgende:

Hvad du kan bidrage med - hvilke særlige færdigheder, evner og hvilken viden du kan tilføre.

Hvordan du vil bidrage med dette - hvordan du kommer i mål med de ting, du beskæftiger dig med. Hvilken tilgang du har til dit arbejde, hvordan du arbejder med andre mennesker og hvordan du arbejder i dagligdagen.

Motivation - det du brænder for og dine mål. Vi anerkender, at styrker ikke blot er ting, som vi er ”gode til”, men at det også handler om, hvorvidt disse styrker giver os selvtillid og energi.

Hvor kan jeg læse mere om CHANEL?

På Chanel.dk kan du få mere viden om Huset CHANEL. Tag dig god til at blive klogere på vores grundlægger, vores historie, om hvordan vi arbejder med bæredygtighed og om vores tiltag inden for kunst- og kulturområdet.