legal notices - chanel
bekæmpelse af forfalskninger

chanel er dybt engageret i at bekæmpe forfalskninger

Bekæmpelse af forfalskede varer har stor betydning for CHANEL.
Vi afsætter betydelige økonomiske og menneskelige ressourcer til bekæmpelse af producenterne af varemærkeforfalskede produkter over hele verden. Chanel forsvarer sine intellektuelle ejendomsrettigheder (såsom ophavsret, varemærker og designrettigheder), herunder ved at anlægge sag mod producenterne af varemærkeforfalskede produkter, samarbejde med lokale myndigheder og deltage i oplysningskampagner for at sikre, at forbrugerne forstår de risici, de løber ved køb af forfalskede produkter.

Bekæmpelse af forfalskninger betyder mere end blot at beskytte vores brandimage. Det betyder også at beskytte vores kreativitet, vores knowhow og kvaliteten af vores produkter samt hjælpe med at beskytte forbrugerne mod produkter, der kan udgøre en sundhedsrisiko.

CHANELs strategi er at sikre, at vi kontrollerer og overvåger alle dele af kæden i et produkts livscyklus, fra den indledende kreative fase til valget af distributionskanaler.

Vi kan således garantere vores kunder, at de varer, de køber, er ægte. Der er en måde at sikre, at artikler er ægte: Køb dem kun i CHANEL-butikker eller fra detailhandlere, der er autoriseret af CHANEL.

Klik her for mere information om vores butikker og autoriserede salgssteder.

hvad gør vi konkret mod forfalskninger?

CHANEL gennemfører undersøgelser, razziaer og retssager mod aktører, der er involveret på alle niveauer i forsyningskæden for forfalskninger: producenter, grossister og detailhandlere samt på logistik-, lager- og betalingssiden.

CHANELs vigtigste våben i kampen mod forfalskninger er loven i de lande, hvor vi har aktiviteter. I langt de fleste af disse lande er det ulovligt at fremstille, distribuere eller sælge forfalskninger. I nogle lande er det endda ulovligt at besidde en forfalskning.

CHANEL er til enhver tid involveret i flere retssager mod producenter af varemærkeforfalskede produkter i forskellige jurisdiktioner. CHANEL arbejder også tæt sammen med politi og toldmyndigheder i deres igangværende bestræbelser på at stoppe salget af forfalskninger.

CHANEL er også involveret i den igangværende oplæring af forbrugere, der har til formål at informere offentligheden om farerne ved forfalskninger, herunder sundhedsrisici, finansiering af kriminelle aktiviteter (terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovligt salg af våben eller narkotika) og også børnearbejde.

hvad med forfalskninger på internettet?

CHANEL overvåger konstant internettet for websteder, e-handelsmarkedspladser og sociale netværk, der sælger forfalskede varer eller hjælper med at give forfalskninger større synlighed. Hvert år har CHANEL succes med at fjerne mange tusinde hjemmesider, reklamer på salgsplatforme og sider på sociale netværk, der krænker CHANELs rettigheder.

Vi arbejder også direkte med de store e-handelsmarkedspladser og sociale netværk for at fremme samarbejdet med dem om at rydde op på deres websteder og proaktivt filtrere det, der annonceres, for at give forfalskninger mindre synlighed.

Under alle omstændigheder skal forbrugerne være meget forsigtige med eventuelle påståede CHANEL-varer, der sælges på internettet. Der er ingen autoriserede sælgere af CHANEL-lædervarer, modeartikler og ure på internettet. Fra nu af sælger CHANEL og dets autoriserede forhandlere kun Fragrance & Beauty-produkter samt Eyewear (briller) på internettet. Vi minder jævnligt vores kunder om, at hvis et køb virker for godt til at være sandt, er der sandsynligvis tale om en forfalskning, og at den bedste måde til at undgå at blive vildledt om produkternes oprindelse er kun at købe dem fra CHANELs autoriserede sælgere.

hvordan kan du være sikker på, at et chanel-produkt er ægte?

Desværre kan CHANEL ikke give offentligheden detaljerede oplysninger om, hvordan man identificerer ægte CHANEL-produkter, da disse oplysninger kan bruges af producenterne af varemærkeforfalskede produkter. Hovedregelen er dog igen, at hvis købet ser for godt ud til at være sandt, så køber du sandsynligvis en forfalskning.

Dette gælder både i fysiske butikker og på internettet. Et par andre tip: (I) Placering – Køb kun hos en autoriseret CHANEL-forhandler. Varer, der sælges på loppemarkeder, ved home parties, af gadesælgere eller uautoriserede websteder, er sandsynligvis falske. (II) Pris - Kvaliteten af en ægte CHANEL afspejler sig i prisen. Hvis prisen virker meget lav, så er det sandsynligvis en forfalskning. (III) Detaljer - producenterne af varemærkeforfalskede produkter begår ofte fejl i detaljerne i produkterne. Dårlige syninger, stavefejl eller fejl i logoet er ofte tegn på forfalskninger.

Der er ingen "anden kvalitet" eller en anden fabrik for CHANEL-produkter. Hvis du har spørgsmål eller indberetter en forfalskning, bedes du kontakte vores team til bekæmpelse af forfalskninger: anticounterfeit@chanel.com