Náš přístup

Naším cílem v oblasti udržitelného rozvoje je vytvářet trvalé pozitivní dopady v rámci naší společnosti i mimo ni. Těmito hodnotami se řídí náš přístup a role, kterou můžeme hrát při ochraně a obnově rovnováhy našeho klimatu.


Změnu klimatu považujeme za sociální i environmentální problém. Jsme přesvědčeni, že máme povinnost na tuto výzvu reagovat, snižovat dopady našeho působení a naší vlastní stopy, a tím urychlovat další vývoj.

CHANEL Mission 1.5° je náš klimatický plán do roku 2030.

CHANEL Mission 1.5° je náš
klimatický plán do roku 2030.

Stanovili jsme si vědecky podložené cíle vedoucí ke snížení uhlíkové stopy našich provozů a našeho hodnotového řetězce. Podporujeme přechod k udržitelnějšímu světu a cíle stanovené Pařížskou dohodou o klimatu (COP21).

Naším cílem je

50%

Snížit naši vlastní uhlíkovou stopu (Scope 1 a Scope 2) do roku 2030

40%

Snížit emise z našeho hodnotového řetězce (Scope 3) do roku 2030

(na prodanou jednotku, což odpovídá 10 % v absolutním vyjádření emisí)

100%

Přechod na elektrickou energii z obnovitelných zdrojů do roku 2025

Transformace v praxi.

Využitím síly naší kreativity a dlouhodobým přístupem založeným na spolupráci s našimi partnery a dodavateli pokračujeme v prosazování řešení směřujících k udržitelnější budoucnosti.
 
Tento proces již probíhá v celé společnosti. Přečtěte si naše následující příběhy:
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL je první produktová řada značky Chanel vytvořená na základě globálního přístupu k ekodesignu*. Tato řada, která je završením několikaleté práce, byla vyvinuta s ohledem na životní cyklus každého výrobku – od získávání surovin až po konec životnosti obalu – s cílem snížit uhlíkovou stopu a jiné dopady na životní prostředí ve srovnání s ostatními produkty péče o pleť značky Chanel.

Řada obsahuje až 97 % složek přírodního původu a až 76 % derivátů kamélie, z nichž některé jsou pěstovány v naší laboratoři pod širým nebem v Gaujacqu v jihozápadní Francii, kde se dodržují přísné zemědělské postupy šetrné k životnímu prostředí. 

Obaly výrobků jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Hmotnost skleněných nádobek a lahviček se podařilo snížit v průměru o 30 % u celé řady a až o 50 % u výrobku Crème Revitalisante ve srovnání s průměrnou hmotností nádobek a lahviček stejného objemu. Krém lze také znovu doplnit, čímž se dále snižují dopady: externí hodnocení životního cyklu (LCA) ukazuje, že dvojí naplnění nádobky Crème Revitalisante snižuje uhlíkovou stopu výrobku o 50 %.

Podobný přístup k ekodesignu byl použit i u reklamních materiálů na podporu prodeje. Více než 90 % polymetylmetakrylátového (PMMA) plastu použitého ve všech vizuálních reklamních materiálech N°1 DE CHANEL pochází z recyklovaného zdroje. Optimalizovali jsme také přepravní toky řady tím, že jsme využili globální skladové prostory v blízkosti výrobních závodů.

*Na základě analýzy uhlíkové stopy produktů provedené podle metody zveřejněné IPCC v roce 2013 a v souladu s normou ISO 14067. Rozsah analýzy: Výroba kosmetických přísad a obalových prvků, výroba, distribuce, použití a konec doby použitelnosti. Metodika ověřena společností Bureau Veritas.

PŘECHOD NA NÁKLADNÍ DOPRAVU

Ve společnosti Chanel se savoir-faire značky projevuje nejen v řemeslném zpracování našich výjimečných produktů, ale také v péči, kterou jim věnujeme. Přeprava našich produktů tvoří 20 % naší uhlíkové stopy a my napříč celou společností pracujeme na řešeních, jak ji snížit.

Završením této práce je globální plán společnosti Chanel pro přechod na nákladní dopravu, který propojuje globální týmy, obchodní oblasti a regiony, a jehož snahou je přispět rychleji k naplnění mise CHANEL Mission 1,5° tím, že se klimatický cíl promítne do našich vztahů s dodavateli a do procesu zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení.

Tento plán byl klíčovým katalyzátorem pro změnu v naší letecké přepravě, která tvoří většinu naší uhlíkové stopy. V situacích, kdy je letecká přeprava nevyhnutelná, přechází společnost Chanel na nákladní lety na trasách a u dopravců, kteří produkují méně CO2. Tento přechod nám umožní ušetřit přibližně 10 000 tun CO2 ročně.

Snižování emisí urychlujeme také přechodem od letecké dopravy k námořní. V Asii a Tichomoří zavádíme námořní dopravu jako hlavní způsob přepravy našich parfémů a kosmetických výrobků pro klíčové trhy v regionu s cílem zajistit do roku 2024 80 % přepravy po moři. Na pozemních komunikacích v regionu zase stále častěji používáme pro každodenní dodávky do butiků a prodejních míst elektromobily.

Spolupráce

Společnost Chanel si uvědomuje, že společný dopad posílíme spoluprací s partnery a dodavateli, s jejichž pomocí můžeme rozvíjet myšlenky a řešení, která urychlí přechod k udržitelnějšímu světu.

V zájmu dosažení dalšího vývoje Chanel pokračuje ve spolupráci a podpoře předních světových institucí a organizací, jako je například University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 a The Fashion Pact.

Spolupracujeme také s vědeckými pracovníky a akademickými institucemi v oblastech výzkumu, které by mohly být klíčem k budoucím řešením v oblasti klimatických změn. V současné době Chanel spolupracuje již šest let s École Normale Supérieure (ENS) a financuje výzkumný projekt, jehož cílem je lépe porozumět souvislostem mezi koloběhem uhlíku a změnou klimatu v oceánech, a to prostřednictvím tří klíčových pilířů: předpovědi, zmírnění a přizpůsobování.

V rámci tohoto partnerství spolupracuje společnost Chanel s ENS na výzkumu na Madagaskaru, jehož cílem je měření přirozeného záchytu a ukládání uhlíku v mangrovových lesích, které představují důležitý ekosystém pro snižování a eliminaci emisí CO2.

Věříme, že vztahy, které navazujeme s výzkumnými institucemi, mohou v době, která vyžaduje průlomové změny, přispět k nastartování transformačních procesů.

Zdroje

Přečtěte si naše nejnovější zprávy.