CHANEL MISSION 1.5°

CHANEL Mission 1.5° je náš klimatický akční plán do roku 2030.

Naším cílem je zaujmout přísný přístup a uznat změnu klimatu jako sociální a ekologický problém, přičemž je potřeba pracovat s naším hodnotovým řetězcem, abychom urychlili pokrok v této oblasti.

V našich provozech i hodnotovém řetězci máme vědecky podložené cíle ke snížení našich uhlíkových emisí. Ty jsou v souladu s ambicemi Pařížské dohody o změně klimatu a Glasgowským paktem o klimatu.

V rámci celé společnosti podnikáme kroky ke snížení našeho vlivu na změnu klimatu. Přečtěte si aktuální zprávu o snižování našeho vlivu na životní prostředí.

Read our latest performance update.

Stáhněte si Zprávu o snižování vlivu společnosti CHANEL na životní prostředí za rok 2021

Stáhněte si zprávu o strategii CHANEL Mission 1.5°