Práce ve
společnosti Chanel

Viz pracovní místa

Chanel je nezávislá společnost, která věří ve svobodu tvorby, kultivuje lidský potenciál a jedná tak, aby měla pozitivní dopad na svět.

Nabízíme jedinečné pracovní prostředí založené na vytváření podmínek pro lidi, aby mohli podávat co nejlepší výkon a cítili se ve své práci naplnění a sebevědomí. Umožňujeme to prostřednictvím následujících tří pilířů.

ZAJIŠTĚNÍ ČASU K RŮSTU

Zajišťujeme, aby všichni zaměstnanci dostávali potřebný čas a péči k růstu, byli inspirováni a cítili se dlouhodobou součástí společnosti. např…

  • Ochrana našich zaměstnanců během prvních 100 dní, aby si mohli vybudovat smysluplné vztahy a porozuměli naší kultuře na začátku své cesty se společností Chanel
  • Umožnění našim zaměstnancům zvážit smysluplnou flexibilitu v rámci jejich oboru

PODPORA V INDIVIDUÁLNÍM A VZÁJEMNÉM ÚSPĚCHU

Tím, že pečujeme o celého člověka, nejen o zaměstnance, dáváme lidem prostor a možnosti, aby na základě svých individuálních silných stránek a vnitřních motivací mohli růst. Nikdy tak nečiní sami.
Za účelem dosažení společného dlouhodobého úspěchu podporujeme sílu spolupráce, oceňujeme ji a vytváříme pro lidi podmínky k tomu, aby dlouhodobě optimalizovali svůj přínos pro naši činnost a značku.

Zajišťujeme spravedlivé a konkurenceschopné odměňování všech zaměstnanců prostřednictvím Performance@CHANEL – s ohledem na individuální i kolektivní dopad – a poskytujeme našim týmům nástroje k pochopení a urychlení jejich jedinečných silných stránek a zdrojů energie.

PROJEVOVÁNÍ LIDSKOSTI A PODPORA ROZMANITOSTI A ZAČLENĚNÍ

Podporujeme respekt, empatii a důstojnost pro každého bez ohledu na typ zaměstnání. Pevně ​​věříme, že rozmanitost našich lidí napříč celým spektrem lidské rozdílnosti je zásadní pro naši organizaci a vztahy, které máme s našimi klienty.

Záměrně podporujeme rozmanitost a začlenění, což začíná tím, že zajišťujeme, aby každé pracovní místo bylo transparentně inzerováno interně, a rovněž vytváříme férový a spravedlivý proces pro přístup k příležitostem mobility. Společnost Chanel poskytuje program rodičovské dovolené, který podporuje všechny nové rodiče, bez ohledu na pohlaví, jejichž rodina se rozrostla prostřednictvím narození, adopce nebo náhradního mateřství.

V roce 2018 byla společnost Chanel jednou z prvních luxusních společností, která nabídla minimálně 14 týdnů s plnou mzdou pro všechny nové rodiče po celém světě.

Otázky

Jak vypadá proces podání žádosti?

O společnosti Chanel a volných pozicích, které jsou k dispozici, zjistěte více zde. Budete přesměrováni k vyplnění krátké žádosti a odeslání životopisu.

Nic vás dnes nezaujalo? Odešlete svůj zájem nebo se přihlaste a zapněte Job Alerts.

Co se stane dál?

Náš tým přezkoumá vaši žádost, a pokud vaše dovednosti odpovídají našim potřebám, spojíme se s vámi a naplánujeme úvodní rozhovor. Toto je nejen první okamžik, kdy se můžete podělit o to, co vás dělá jedinečnými, ale také okamžik, kdy se dozvíte více o tom, jaké to je pracovat ve společnosti Chanel.

Co společnost Chanel hledá během náborového procesu?

Uznáváme lidi a respektujeme jejich život. Nejlépe se připravíte, když se zamyslíte nad tím:

Co děláte – technické dovednosti, schopnosti a znalosti, které na tuto pozici přinášíte.

Jak to děláte – jak dosahujete věcí, které děláte. Jak přistupujete ke své práci, jak spolupracujete s ostatními lidmi, jak se projevujete v každodenním životě.

Motivace – vaše vášně a účel. Uvědomujeme si, že silnými stránkami nejsou jen věci, ve kterých jsme „dobří“, jsou to i věci, díky kterým se cítíme silní a plní energie.

Kde se mohu dozvědět více o společnosti Chanel?

Na adrese Chanel.com získáte informace o společnosti Chanel. Udělejte si čas na zjíštění informací o naší zakladatelce, historii a příbězích, našem úsilí v oblasti udržitelnosti společnosti, jakož i našich iniciativách v oblasti umění a kultury.