Hodinářská dílna CHANEL Watch Manufacture

Ve švýcarském La Chaux-de-Fonds, srdci hodinářského světa, se nachází hodinářská dílna CHANEL Watch Manufacture. Počínaje představením charakteristického modelu hodinek PREMIÈRE v roce 1987 ožily všechny další hodinky, které navrhlo studio Creation Studio, na tomto jedinečném místě, které spojuje vášeň odborných řemeslníků, dokonalost tradičního know-how a preciznost inovativních technických nástrojů.

Prezentace hodinářské dílny CHANEL Manufacture

Od samého počátku zde společnost CHANEL vyvíjela
a sestavovala všechny své hodinky.

Od prvních návrhů až po závěrečné kontroly zahrnuje vytvoření nových hodinek CHANEL úzkou spolupráci mnoha vzájemně se doplňujících oblastí motivovaných stejným impulsem. Mezi pařížským ateliérem Creation Studio a švýcarskými mistry hodináři probíhá detailní dialog.

Z pařížského ateliéru Creation Studio...

Každý kousek začíná jako nápad, který se formuje v hodinářském ateliéru Creation Studio, vedeném Arnaudem Chastaingtem a nacházejícím se na Place Vendôme v Paříži, jen pár kroků od rue Cambon, epicentra vesmíru CHANEL.

Arnaud Chastaingt, ředitel ateliéru Watch Creation Studio

...do švýcarské hodinářské dílny Swiss Watch Manufacture.

Kreativní gesta designérů jsou doprovázena zručností a pečlivostí mistrů hodinářů, kteří realizují ambice ateliéru Creation Studio v hodinářské dílně CHANEL Watch Manufacture v La Chaux-de-Fonds.

Hodinářská dílna CHANEL Manufacture

Místo, kde se setkává tvoření, know-how a technologie

Technika ve službách tvorby: Tento princip je nezbytný pro partnerství mezi ateliérem Creation Studio a hodinářskou dílnou CHANEL Watch Manufacture a charakterizuje hodinářství CHANEL, kde tvorba definuje půvab a styl.

Kresba

01
Zapnuto03

Umělecké a technické záměry ateliéru Creation Studia jsou vyjádřeny v kresbě, která nastiňuje každou charakteristiku nových hodinek.

01
Zapnuto03

Kresba

Umělecké a technické záměry ateliéru Creation Studia jsou vyjádřeny v kresbě, která nastiňuje každou charakteristiku nových hodinek.

Pokročilá technologie
a řemeslná virtuozita

Každá fáze vývoje a výrobního procesu je řešena v rámci hodinářské dílny CHANEL Watch Manufacture. Tradiční know-how mužů a žen s vášní pro věc se zde setkává s precizností inovativních technologických nástrojů.

Tato rovnováha minulosti a budoucnosti, lidské odbornosti a průmyslové přesnosti zajišťuje dokonalost hodinek CHANEL.