Chanel Culture fund

Fond kultury CHANEL Culture Fund je globální program jedinečných iniciativ a partnerství, který podporuje kulturní inovátory v prosazování nových myšlenek a většího zastoupení v kultuře a společnosti. Fond se snaží prosazovat rovnost hlasů a zviditelňovat globální tvůrce her v době, kdy umění představuje zásadní zdroj inspirace a mění perspektivy pohledu na svět.

Partnerství s kulturním fondem CHANEL Culture Fund

Protože značka Chanel chce navázat na bohatou historii kulturního mecenášství, zavazuje se k řadě dlouhodobých partnerství s předními kulturními institucemi po celém světě, s cílem vytvořit nové programy, které podpoří inovace v tvůrčím a kulturním myšlení. Cílem projektů je zdůraznit chybějící příběhy, podpořit spolupráci napříč obory a přispět k prosazení transformačních myšlenek, které jsou přínosem jak pro kulturu tak i společnost.

remaining time 00:00

Mezi partnery patří:

Leeum Museum of Art, Soul 

IDEA Museum, první veřejný program muzea Leeum, je víceletá iniciativa sdružující přední mezinárodní a korejské umělce, filozofy a vědce. Zahajovací sympozium s názvem „Ekologické zvraty: Čeho bychom si měli všímat?“ představuje diskuse o klimatické krizi a udržitelnosti celosvětově uznávaných vědců, probíhající souběžně s kurátorskými filmovými projekcemi děl vizionářských umělců. Tištěná antologie esejů bude vydávána každoročně a specializovaná online platforma bude spuštěna v roce 2024.

remaining time 00:00

Museum of Contemporary Art Chicago, USA 

Současná DNA, nový program MCA, se zaměřuje na odhalování a představování veřejnosti přehlížených umělců ve sbírce muzea – z globálního jihu i mimo něj. MCA zahájí tuto víceletou iniciativu v únoru 2024 a každý rok přivítá dva kurátorské pracovníky společnosti CHANEL, náplní jejichž stipendia bude informovat o výstavách, akvizicích a přispívat k „Dialogům“, veřejnému programu muzea.

remaining time 00:00

The National Portrait Gallery, Londýn

Jmenování týmu, vedeného „kurátorkou společnosti Chanel pro sbírku“, Dr. Flavií Frigeri, za účelem výzkumu a posílení zastoupení žen ve sbírce a vystavovaných v galerii. Tento významný transformační projekt byl odhalen při znovuotevření v červenci 2023, nejrozsáhlejší přestavbě galerie od jejího otevření v roce 1896.

remaining time 00:00

Centre Georges Pompidou, Paříž

Assemble, víceletá programová iniciativa, se zaměřuje na společné průzkumy architektů, designérů, umělců a vědců s cílem vytvořit nové ekologie pro udržitelná města a komunity.

remaining time 00:00

Elektrárna umění, Šanghaj

Program Next Culture Producer Programme představuje nové nápady a vznikající hnutí v řemesle a architektuře v Číně. Každoroční otevřená výzva v rámci programu vyzývá tvůrce v příbuzných tvůrčích oborech, aby navrhli skupinovou výstavu. Přehlídka přibližuje působivé současné síly a poskytuje přístupné a poučné zážitky pro veřejnost.

remaining time 00:00

Cena CHANEL Next Prize

CHANEL Next Prize uděluje individuální ceny ve výši 100 000 EUR deseti umělcům – v hudbě, tanci, performanci, filmu, vizuálním umění a digitálním designu – kteří radikálně předefinovávají své obory. Cena je otevřena umělcům všech věkových kategorií, pohlaví a národností a poskytuje finanční prostředky na transformační projekty, jakož i přístup k mentorství, akademickým programům a komunitě pro vytváření sítí, pod záštitou společnosti Chanel.

Co je Next Prize?

CHANEL Next Prize je mezinárodní ocenění, které urychluje inovace napříč uměním a kulturou. Cena CHANEL Next Prize byla vytvořena, aby poskytla kreativním odvážlivcům zdroje pro řešení ambiciózních nových projektů, a vytváří podmínky pro umělce, aby experimentovali s vizionářskými nápady, testovali nové formy umělecké tvorby a spolupracovali napříč obory.

Každý z 10 vítězů získá finanční prostředky ve výši 100 000 EUR, jakož i přístup k mentorství a příležitostem pro vytváření sítí, zprostředkovaných společností Chanel za účelem prohloubení dopadu jejich průkopnické práce. Cena pokračuje v odkazu společnosti společnosti Chanel v oblasti mecenášství umění zahájeném Gabrielle Chanel, která podporovala avantgardní umělce své doby a její touhu být součástí toho, co se stane dál,

„ce qui va arriver“. Cena je udělována každé dva roky a umělci jsou anonymně nominováni poradním sborem uměleckých a kulturních představitelů z celého světa zastupujících různé obory od filmu po výtvarné umění.

Skutečně globální cena, která oslavuje fluiditu mezi různými uměleckými formami, kdy inaugurační vítězové 2022 CHANEL Next Prize zastupovali 11 zemí a oborů, zahrnujících design, film a scénické a vizuální umění. Druhá skupina vítězů CHANEL Next Prize bude vyhlášena začátkem roku 2024