Chanel Culture fund

Fond kultury CHANEL Culture Fund je globální program jedinečných iniciativ a partnerství, který podporuje kulturní inovátory v prosazování nových myšlenek a většího zastoupení v kultuře a společnosti. Fond se snaží prosazovat rovnost hlasů a zviditelňovat globální tvůrce her v době, kdy umění představuje zásadní zdroj inspirace a mění perspektivy pohledu na svět.

Partnerství s kulturním fondem CHANEL Culture Fund

Protože značka Chanel chce navázat na bohatou historii kulturního mecenášství, zavazuje se k řadě dlouhodobých partnerství s předními kulturními institucemi po celém světě, s cílem vytvořit nové programy, které podpoří inovace v tvůrčím a kulturním myšlení. Cílem projektů je zdůraznit chybějící příběhy, podpořit spolupráci napříč obory a přispět k prosazení transformačních myšlenek, které jsou přínosem jak pro kulturu tak i společnost.

Mezi partnery patří:

Národní portrétní galerie „Reframing Narratives: Women in Portraiture,“ (Londýn):

Jmenování týmu pod vedením „kurátorky sbírky Chanel“ Flavie Frigeri, jehož úkolem je poznat a zlepšit zastoupení žen ve sbírce a na výstavách v galerii po jejím znovuotevření v roce 2023, kterému bude předcházet rozsáhlý projekt transformace, který je nejvýznamnější přestavbou galerie od jejího otevření v roce 1896.

Centre Pompidou (Paříž):

Víceletá programová iniciativa zaměřená na společný výzkum designérů, umělců a vědců s cílem vytvořit nové ekologické projekty pro udržitelná města a komunity.

Elektrárna umění (Šanghaj):

Program New Culture Producers (Šanghaj): představení nových myšlenek a vznikajících hnutí v oblasti řemesel a architektury v Číně. V příštích dvou letech bude program každoročně vyhlašovat otevřenou výzvu pro tvůrce z příbuzných tvůrčích oborů, aby navrhli skupinovou výstavu, která upozorní na nejpůsobivější nové tvůrčí síly a která bude přístupná a poučná pro veřejnost.

Cena CHANEL Next Prize

V rámci fondu uděluje Chanel cenu CHANEL Next Prize – individuální ocenění ve výši 100 000 eur pro deset umělců v oblasti hudby, tance, dramatického projevu a výtvarného umění, kteří radikálně mění definici svého oboru. Ocenění je určeno umělcům všech věkových kategorií, pohlaví a národností a poskytne finanční prostředky na transformační projekty a také přístup do mentorské a networkingové komunity, jejímž kurátorem je společnost Chanel. První držitele ocenění nominuje a vybere Mezinárodní poradní sbor.