Chanel Next Prize

Co je ocenění Next Prize?

Ocenění CHANEL Next je mezinárodní ocenění, které má za cíl podnítit inovace v oblasti umění a kultury. Ocenění CHANEL Next Prize vzniklo s cílem poskytnout nastupující generaci tvůrčích odvážných umělců prostředky k realizaci nových ambiciózních projektů a vytváří podmínky pro umělce, aby mohli experimentovat s vizionářskými nápady, testovat nové formy umělecké tvorby a spolupracovat napříč obory.

Každý z deseti vítězů získá finanční prostředky ve výši 100 000 EUR a přístup k mentorství a kontaktům, které zprostředkovává společnost Chanel, aby prohloubila dopad jejich průkopnických počinů. Toto ocenění pokračuje v odkazu mecenášství značky Chanel v oblasti umění, které započala Gabrielle Chanel podporou avantgardních umělců tehdejší doby a touhou být součástí toho, co bude následovat,
“ce qui va arriver“ – proto tedy ocenění „Next“. Umělci jsou anonymně nominováni poradním sborem složeným z 25 uměleckých a kulturních osobností z celého světa, které zastupují různé obory od filmu až po výtvarné umění.

Vítězové ocenění CHANEL Next Prize 2021, které je skutečně globální a oslavuje proměnlivost mezi různými formami umění, zastupují
11 zemí a oborů zahrnujících design, film a scénické a vizuální umění. Členy poroty 2021 byli
Cao Fei, Sir David Adjaye a Tilda Swinton.

Porota

Vítězové

Precious OkoyomonEduardo WilliamsRungano NyoniMarlene Monteiro FreitasJung Jae-ilBotis SevaMarie SchleefKeikenLual MayenWang BingPrecious OkoyomonEduardo WilliamsRungano NyoniMarlene Monteiro FreitasJung Jae-ilBotis SevaMarie SchleefKeiken

Marlene Monteiro Freitas

Tanečnice a choreografka

Zobrazit více

Co bude dál