právní záležitosti u chanel
boj proti padělatelství

společnost chanel vyvíjí velké úsilí v boji proti padělatelům

Boj proti padělání zboží je pro společnost CHANEL velmi důležitou otázkou. Vynakládáme značné finanční a lidské zdroje na boj proti výrobcům padělaného zboží po celém světe.
Společnost Chanel brání svá práva duševního vlastnictví (jako autorské právo, právo na ochrannou známku a právo ke vzoru), což zahrnuje i právní kroky proti padělatelům. Přitom spolupracuje s místními úřady a účastní se informačních kampaní za účelem zajistit, aby spotřebitelé chápali rizika, která jim při nákupu padělaného zboží hrozí.

Boj proti padělatelství znamená více než jen ochranu image naší značky. Znamená také ochranu naší kreativity, našeho know-how a kvality našich výrobků. Má rovněž pomoci spotřebitele ochránit před výrobky, které mohou ohrozit zdraví.

Strategií společnosti CHANEL je zajistit kontrolu a dohled nad všemi částmi řetězce v životním cyklu výrobku od počáteční tvůrčí fáze až po volbu distribučních kanálů. Tak můžeme našim klientům zaručit, že zboží, které kupují, je pravé.

Existuje jeden způsob, jak mít jistotu, že je zboží pravé: kupovat ho pouze v buticích CHANEL nebo u prodejců autorizovaných společností CHANEL.

Více informací o našich buticích a autorizovaných prodejních místech se dozvíte po kliknutí sem .

co konkrétně podnikáme proti padělateství?

Společnost CHANEL provádí vyšetřování, razie a protiopatření vůči aktérům na všech úrovních padělatelského dodavatelského řetězce: výrobcům, velkoprodejcům i maloprodejcům a také v oblasti logistiky, skladování a plateb.

Hlavní zbraní společnosti CHANEL v boji proti padělatelům jsou právní předpisy platné v zemích, kde působí. Ve většině těchto zemí je nelegální vyrábět, distribuovat či prodávat padělky. V některých zemích je nezákonné i padělek vlastnit.

Společnost CHANEL neustále vede několik soudních řízení proti padělatelům u různých soudů. V každé zemi, kde působí, společnost CHANEL také úzce spolupracuje s policií a celními úřady ve snaze zastavit prodej padělaného zboží.

Společnost CHANEL je rovněž zapojena do neustále probíhajících aktivit zaměřených na vzdělávání spotřebitelů, jež mají informovat veřejnost o nebezpečích padělání, včetně zdravotních rizik, financování trestné činnosti (terorismus, organizovaný zločin a nelegální prodej zbraní nebo drog), a také o dětské práci.

co padělatelé na internetu?

Společnost CHANEL neustále sleduje internet a hledá na něm internetové stránky, elektronická tržiště a sociální sítě, na kterých se prodává padělané zboží nebo které pomáhají padělatelům se lépe zviditelnit. Každý rok se společnosti CHANEL podaří úspěšně odstranit několik tisíc internetových stránek, reklam na prodejní platformy a stránek na sociálních sítích, které porušují její práva.

Spolupracujeme také přímo s nejznámějšími internetovými tržišti a sociálními sítěmi na tom, aby pro nás lépe kontrolovaly obsah svých stránek a aktivně filtrovaly to, co se nabízí k prodeji, aby tak snižovaly viditelnost padělatelů.

V každém případě musí být spotřebitelé velmi obezřetní ohledně jakéhokoli zboží údajně od CHANEL, které se na internetu prodává. Na internetu nejsou žádní autorizovaní prodejci koženého zboží, módy a hodinek značky CHANEL. Společnost CHANEL a její autorizovaní prodejci nyní na internetu prodávají jen vůně, kosmetiku a brýle. Pravidelně svým zákazníkům připomínáme, že pokud se jim zdá být výrobek až příliš levný, pak se pravděpodobně jedná o padělek, a že pochybám o původu výrobků se vyhnou nejlépe tak, že je budou nakupovat pouze od autorizovaných prodejců CHANEL.

jak si můžete být jistí, že je výrobek chanel pravý?

Společnost CHANEL bohužel nemůže poskytnout veřejnosti informace o tom, jak zjistit, že jsou výrobky CHANEL pravé, jelikož tyto informace by mohli využít padělatelé. Obecně však platí, že pokud nabídka vypadá až příliš výhodně, než aby to mohla být pravda, pak je vám pravděpodobně nabízen padělek. To platí v kamenných prodejnách i na internetu.

Několik dalších vodítek: (I) Místo – Nakupujte pouze od autorizovaného prodejce CHANEL. Zboží prodávané na bleších trzích, domácích akcích, u pouličních prodejců nebo na neautorizovaných internetových stránkách budou pravděpodobně padělky. (II) Cena – Kvalita pravého výrobku CHANEL odpovídá jeho ceně. Pokud se cena zdá být velmi nízká, pak se pravděpodobně jedná o padělek. (III) Detail – Padělatelé často dělají chyby v detailech výrobků. Nekvalitní šití, pravopisné chyby nebo chyby v logu obvykle značí, že se jedná o padělek. Neexistují žádné výrobky CHANEL „druhé jakosti“ ani výrobky, které by se kvůli výrobní vadě prodávaly za nižší cenu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo pokud budete chtít nahlásit případ padělání, obraťte se prosím na náš tým pro boj proti padělatelství: anticounterfeit@chanel.com