Ons Klimaat
Plan

Onze ambitie op gebied van duurzaamheid is om een blijvende impact te creëren zowel binnen als buiten ons Huis. Op deze waarden baseren we onze aanpak en de rol die we kunnen spelen in het beschermen en het opnieuw in evenwicht brengen van ons klimaat.

We erkennen dat het klimaat verandert op zowel sociaal als ecologisch gebied. We vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om de uitdaging aan te gaan om de impact van ons bedrijf te verminderen en verder te gaan dan onze eigen voetafdruk om zodoende de vooruitgang te versnellen.

CHANEL Mission 1.5° is ons actieplan voor het klimaat voor 2030.

CHANEL Mission 1.5° is ons
actieplan voor het klimaat
voor 2030.

We hebben op wetenschap gebaseerde doelen gesteld om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en onze waardeketen te verkleinen. We ondersteunen de transitie naar een koolstofarme toekomst en de doelen die vastgesteld zijn in het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering (COP21).

Onze doelen:

-50%

Onze ecologische voetafdruk verkleinen (Scope  1 and 2) voor 2030

-40%

De uitstoot van onze waardeketen verkleinen (Scope 3) voor 2030

(per verkochte eenheid, d.w.z. een reductie van 10% in absolute emissies)

100%

Overgang naar hernieuwbare elektriciteit in onze eigen bedrijfsvoering voor 2025

Transformatie in werking.

Door gebruik te maken van de kracht van onze creativiteit en een aanpak van samenwerking op de lange termijn met onze partners, leveranciers en collega's blijven we oplossingen voor een duurzame toekomst bevorderen.
 
Dit werk is al aan de gang in het hele Huis.

Lees over een selectie van projecten hieronder:
 

N°1 DE CHANEL

N°1 DE CHANEL is de eerste productlijn van Chanel die is gecreëerd met een geïntegreerde eco-designbenadering*. De lijn is het resultaat van meerdere jaren werk. Het is ontwikkeld waarbij rekening gehouden is met de levenscyclus van elk product – van de inkoop van ingrediënten tot het einde van de levensduur van de verpakking – met als doel de impact van koolstof- en andere milieueffecten te verminderen, in vergelijking met andere huidverzorgingsproducten van Chanel.

De lijn gebruikt formules die bestaan tot 97% bestaan uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong en tot 76% uit derivaten van de camelia, waarvan sommige gekweekt worden in ons openluchtlaboratorium in Gaujacq, in het zuidwesten van Frankrijk, waarbij strikte milieuvriendelijke landbouwmethoden gebruikt worden.

De verpakking van de producten is ecologisch ontworpen. Het gewicht van de glazen potjes en flacons is met gemiddeld 30% verminderd over de hele lijn en tot 50% voor de Crème Revitalisante, in vergelijking met het gemiddelde gewicht van potjes en flacons met dezelfde inhoud. De crème kan ook worden nagevuld om de impact nog meer te beperken: een externe levenscyclusanalyse (LCA) geeft aan dat het navullen van de pot Crème Revitalisante de ecologische voetafdruk met 50% verkleint.

Eenzelfde eco-design benadering is toegepast op het Verkoop Promotie Materiaal. Meer dan 90% van het polymethyl methacrylate (PMMA) plastic dat in alle N°1 DE CHANEL Visuals merchandising is gebruikt, is afkomstig van gerecycled materiaal. We hebben ook de transportstromen van de lijn geoptimaliseerd, door wereldwijde voorraadmagazijnen dichter bij de productiefaciliteiten te gebruiken.

*Gebaseerd op de analyse van ecologische voetafdruk van producten uitgevoerd volgens de methode die gepubliceerd is door de IPCC in 2013 en in overeenstemming met ISO 14067. Scope van de analyse: productie van cosmetische ingrediënten en verpakkingscomponenten, productie, distributie, gebruik en einde van de levensduur. Methodologie geverifieerd door Bureau Veritas.

TRANSPORT TRANSITIE

Bij Chanel komt de savoir-faire van het Huis niet alleen tot uiting in onze buitengewone creaties, maar ook in de zorg die we besteden aan de levering daarvan. Het transport van onze creaties vertegenwoordigt 20% van onze ecologische voetafdruk en we werken in het hele bedrijf aan oplossingen om deze te verkleinen.

Dit werk heeft geresulteerd in het wereldwijde transport transitieplan van Chanel, waarin teams, zakelijke gebieden en regio's zijn samengebracht om de bijdrage die transport kan leveren aan CHANEL Mission 1.5° te versnellen, door onze klimaatambitie te vertalen naar onze relaties met leveranciers en inkoop- en RFP proces.

Dit is een belangrijke katalysator geweest voor de verandering in luchtvrachtmethoden, die het grootste deel van onze ecologische voetafdruk van transport uitmaken. In situaties waarin luchtvervoer onvermijdelijk is, schakelt Chanel over op vrachtvluchten en vervoerders die minder CO₂ uitstoten. Met deze omschakeling besparen we ongeveer 10.000 ton CO₂ per jaar.

We versnellen ook de emissiereducties door over te stappen van luchttransport naar zeevervoer. In Pacific Azië wordt maritiem transport gebruikt als belangrijkste transportmiddel voor onze parfum en beauty producten voor belangrijke markten in de regio, met als doel om 80% van het vervoer via de zee te doen in 2024. Over land verhoogt de regio ook het gebruik van elektrische vervoersmiddelen voor dagelijkse leveringen aan boutiques en verkooppunten.

Samenwerkingen

Onze onze collectieve impact groeit wanneer we samenwerken werken met onze partners en leveranciers om ideeën en oplossingen te ontwikkelen die de transitie naar een duurzamere wereld versnellen.

Chanel blijft samenwerken met en ondersteuning geven aan toonaangevende instellingen en organisaties zoals het University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), Centre Scientifique de Monaco, RE100 en The Fashion Pact om voortuitgang te boeken.

We werken ook samen met wetenschappers en academische instituten om onderzoeksgebieden te verkennen die de sleutel zouden kunnen vormen voor de toekomstige klimaatoplossingen. Chanel werkt momenteel 6 jaar samen met École Normale Supérieure (ENS) door het financieren een leerstoel voor het beter begrijpen van de verbanden tussen de koolstofcyclus en klimaatverandering in oceanen, door middel van drie belangrijke pijlers: voorspelling, beperking en aanpassing.

Als onderdeel van deze samenwerking werkt Chanel samen met ENS aan onderzoek op Madagaskar om de natuurlijke koolstof afvang en -opslag te meten in mangrovebossen, die een belangrijk ecosysteem vormen voor het verwijderen en het vermijden van CO₂ uitstoot.

Wij geloven dat de relaties die we aangaan met onderzoeksinstituten kunnen helpen om transformatieve verandering op gang te brengen in een tijd dat doorbraken nodig zijn.

Bronnen

Bekijk onze laatste rapporten