chanel mission 1.5°

chanel mission 1.5° is ons klimaatactieplan 2030.

Hierin kiezen we voor een rigoureuze aanpak, erkennen we dat klimaatverandering zowel een sociale als een milieukwestie is, en streven we naar samenwerking met onze waardeketen om sneller vooruitgang te boeken.

Wij hebben wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om onze koolstofuitstoot te verminderen, zowel in onze activiteiten als binnen onze waardeketen. Deze zijn in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het klimaatpact van Glasgow.

In heel het Huis ondernemen we actie om onze impact op het milieu te verminderen en klimaatverandering aan te pakken.

Lees ons meest recente prestatierapport.

Download het prestatierapport voor 2021

Download het CHANEL Mission 1.5° verslag