BEPERKTE GARANTIE VOOR CHANEL HORLOGES 

Onze CHANEL Horloges (de “Product(en)”) worden met de grootste zorg vervaardigd, bestaan uit de hoogste kwaliteit materialen en profiteren van de expertise die sinds 1987 in onze fabriek in Zwitserland is ontwikkeld. 

Door de gebruikte materialen en de productienormen behouden onze Producten op lange termijn hun exclusieve identiteit, op voorwaarde van respectvol gebruik en de naleving van de onderhoudsinstructies die voor elk Product worden verstrekt door de medewerkers van de winkels van CHANEL, de erkende CHANEL handelaars en de website CHANEL.com. 

In het licht hiervan verbindt CHANEL zich ertoe om elk Product van een garantie te voorzien, in geval van een reparatie van het Product, onder de hieronder beschreven Algemene voorwaarden, of indien er geen sprake is van een defect, om de oorspronkelijke functies van het Product te herstellen.  

Onze ervaring van meer dan 35 jaar in de zorg voor onze Producten stelt ons in staat om de hieronder beschreven diensten te leveren onder de volgende Algemene voorwaarden:   

I. Hoe lang de dekking duurt

De garantie geldt voor een periode van 5 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op vertoon van het geldig gedateerde aankoopbewijs, de verkoopfactuur of de garantiekaart in een CHANEL winkel of een van onze erkende CHANEL handelaars. 

Datum van inwerkingtreding: Deze garantie geldt voor Producten die vanaf 1 oktober 2022 worden verkocht door CHANEL en haar erkende handelaars. 

II. Wat wordt gedekt

Behoudens de hieronder uiteengezette uitsluitingen, zullen wij ons inspannen om de goede werking en de belangrijkste gebruikssituaties van het horloge te handhaven: 

  • • Controle van de werking van het uurwerk  

  • • Afstelling van het uurwerk, indien nodig ontmagnetiseren 

  • • Controle van de waterdichtheid en indien nodig vervanging van de afdichtingen 

  • • Controle van de batterij en indien nodig vervanging ervan   

  • • Controle van de staat van de horlogeband en de sluiting 

  • • Reparatie van het slotje indien nodig, om de goede werking ervan te garanderen 

  • • Aanpassing van de horlogeband 

  • • Vervanging van stangetjes en schroefjes indien nodig 

  • • Reiniging van het horloge 

  • • Controle van de draaibare bezel en indien nodig reparatie/vervanging
III. Wat wordt niet gedekt

De garantie dekt geen schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, vallen, stoten, gebruik dat niet overeenstemt met de onderhoudsinstructies die bij elk product worden geleverd door de medewerkers van de CHANEL winkels of erkende CHANEL handelaars en op CHANEL.com, of gebruik van het product buiten wat normaal is en verwacht wordt. 

De garantie dekt geen reparatie, vervanging of herstel van elementen als gevolg van normale slijtage of slijtage van het leder, of enig element dat bestaat uit stof of materiaal dat onderhevig kan zijn aan natuurlijke veranderingen door wrijving, contact met andere materialen of blootstelling aan externe omstandigheden. 

De garantie dekt geen reparatie van schade of vervanging als gevolg van het gebruik van de producten op een wijze die niet specifiek door CHANEL voor het product is bestemd. 

De garantie dekt geen reparatie van schade of vervanging als gevolg van externe gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot maatschappelijke onrust, brand of overstromingen. 

De garantie geldt niet in geval van onmogelijkheid tot reparatie of vervanging van de elementen beschreven in de rubriek II "Wat is gedekt", onder redelijke voorwaarden en ondanks de inspanningen van CHANEL om dit te doen.  

De garantie dekt geen reparatie van elementen van de Producten die werden gewijzigd en/of gerepareerd door enige derde, anders dan CHANEL en de door haar erkende dienstverleners. 

De garantie geldt niet indien de uitvoering van de garantie zou leiden tot een schending van enige toepasselijke wet- en/of regelgeving.  

De garantie dekt geen verzend-, transport- of retourkosten of andere door de Klant gemaakte onkosten.  De Klant is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen in verband met de import of export van het door hem/haar of, bij uitzondering, op zijn/haar verzoek, internationaal verzonden Product, en in het bijzonder voor het betalen van de bijbehorende belastingen en heffingen. De term ‘Klant’ verwijst naar elke persoon die persoonlijk gebruik maakt van het Product. 

CHANEL behoudt zich het recht voor een beroep op deze garantie af te wijzen in geval van herhaalde nalatigheid of verwaarlozing van het Product of misbruik van deze garantie. 

IV. Hoe kunt u service ontvangen

Toon, binnen de garantieperiode en onder voorbehoud van naleving van alle andere voorwaarden van deze garantie, uw geldig gedateerde aankoopbewijs, de verkoopfactuur of de garantiekaart aan een medewerker van een CHANEL winkel of een erkende CHANEL handelaar om de servicegarantie aan te vragen. 

V. Toepassing van de nationale wetgeving   

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. 

In elk geval is de huidige garantie die voor uw product geldt, de garantie die specifiek is bepaald voor het land waar uw aankoop is gedaan en in de taal van dat land, overeenkomstig de consumentenwetgeving van dat land.

*Aanbevolen verkoopprijs. Meer informatie