GARANTIE EN AUTHENCITEIT
HORLOGES

AANKOOPGARANTIE

CHANEL horloges worden onderworpen aan de meest strenge, door de Zwitserse horloge-industrie opgestelde betrouwbaarheidstests. Ze zijn gegarandeerd tegen alle fabricagefouten tot op twee jaar na de op de door het erkende CHANEL verkooppunt op het Internationale Garantiecertificaat vermelde aankoopdatum, met uitzondering van het J12 horloge voorzien van het kaliber 12.1 dat een garantie van vijf jaar heeft. Dit is een all-inclusive garantie (d.w.z. onderdelen en arbeidsloon). Het volgende wordt echter niet gedekt:

  • Schade veroorzaakt door ongevallen of onjuist gebruik van het horloge (harde schokken, pletten, ruw gebruik van de sluiting, enz.).
  • Schade veroorzaakt door reparaties of demontage die niet werden uitgevoerd door een CHANEL boutique, een erkend CHANEL verkooppunt of een door CHANEL erkend horloge-atelier.
  • Slijtage als gevolg van normaal gebruik en veroudering van het horloge.
  • Leren bandjes, gezien de specifieke aard van deze artikelen.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en/of op de toepassing van relevante wetten en voorschriften. Om gebruik te maken van de Internationale CHANEL garantie, moet u uw horloge terugbrengen naar een CHANEL boutique of een erkend CHANEL verkooppunt. Om beroep te kunnen doen op deze garantie moet u het volledig ingevulde, gedateerde en door een erkend CHANEL verkooppunt ondertekende Internationale CHANEL Garantiecertificaat kunnen overleggen.

REPARATIEGARANTIE

Deze garantie is van toepassing als uw horloge gerepareerd moet worden. We bieden, naast de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, 24 maanden garantie op reparaties, op voorwaarde dat deze uitgevoerd werden in een CHANEL horloge-atelier of een door CHANEL erkend horloge-atelier. Deze reparatiegarantie staat los van het Certificaat van Echtheid en de Internationale CHANEL garantie die verstrekt worden bij aankoop.

Deze reparatiegarantie dekt niet:

  • Schade veroorzaakt door ongevallen of een onjuist gebruik van het horloge (harde schokken, pletten, ruw gebruik van de sluiting, enz.).
  • Schade veroorzaakt door reparaties of demontage die niet werden uitgevoerd door een CHANEL boutique, een erkend CHANEL verkooppunt of een door CHANEL erkende horloge-atelier.
  • Slijtage als gevolg van normaal gebruik en veroudering van het horloge.
  • Leren bandjes, gezien de specifieke aard van deze artikelen.

Om beroep te kunnen doen op deze garantie moet u de volledig ingevulde, gedateerde en door het CHANEL horloge-atelier of een door CHANEL erkend horloge-atelier ondertekend CHANEL reparatiegarantie kaart kunnen overleggen. Deze kaart wordt u teruggezonden met het gerepareerde artikel.

AUTHENCITEIT

De in de Chanel horloge-ateliers te Chaux-de-Fonds in Zwitserland ontworpen en vervaardigde horloges bevatten onderdelen die voldoen aan de meest veeleisende technische kwaliteitseisen van de Zwitserse horloge-industrie.

Uitsluitend in een CHANEL boutique of bij een erkend CHANEL verkooppunt aangeschafte artikelen kunnen als echt gegarandeerd worden. Uitsluitend authentieke CHANEL horloges worden gerepareerd.

GESTOLEN HORLOGES

Neem, indien uw Chanel horloge gestolen is, contact op met de Chanel boutique van uw keuze.

*Aanbevolen verkoopprijs. Meer informatie