Chanel Culture fund

Het CHANEL Cultuurfonds is een wereldwijd programma met unieke initiatieven en partnerschappen om culturele vernieuwers te steunen bij het bevorderen van nieuwe ideeën en een betere vertegenwoordiging in cultuur en maatschappij. Het Fonds zet zich in voor gelijkheid in stem en wil zichtbaarheid geven aan wereldwijde veranderingen in een tijd waarin de kunsten een essentiële bron van inspiratie vormen en nieuwe perspectieven bieden over hoe we de wereld zien.

Partnerschappen van het CHANEL cultuurfonds

Chanel zet haar lange traditie van cultureel mecenaat voort door een reeks langdurige partnerschappen aan te gaan met toonaangevende culturele instellingen over de hele wereld en zo nieuwe programma's te creëren die innovatieve vormen van expressie en denken op cultureel en creatief gebied zullen ondersteunen. De projecten zijn bedoeld om ontbrekende verhalen op de voorgrond te plaatsen, samenwerking tussen disciplines te bevorderen en innovatieve ideeën te stimuleren die de cultuur en de samenleving ten goede komen.

remaining time 00:00

De partnerschappen omvatten:

The National Portrait Gallery “Reframing Narratives: Women in Portraiture,” (Londen):

De benoeming van een team, geleid door ‘Chanel Curator for the Collection’ Flavia Frigeri, om de vertegenwoordiging van vrouwen in de collectie te analyseren en het aantal vrouwelijke portretten in de Gallery te vergroten, met het oog op de heropening in 2023 na een grootschalige renovatie, de grootste verbouwing sinds de opening in 1896.

Centre Pompidou (Parijs):

Een meerjarig initiatief gericht op gezamenlijk onderzoek door ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers om nieuwe vormen van ecologie te creëren voor duurzame steden en gemeenschappen.

The Power Station Of Art, Shanghai

In lijn met de internationale dimensie van het fonds, richt Chanel ook nieuwe culturele partnerschappen op in Azië, met een bijzondere focus op het Chinese vasteland.

De CHANEL Next Prize

Een onderdeel van het Fonds is de CHANEL Next Prize, waarbij een bedrag van 100.000 euro wordt toegekend aan tien kunstenaars die hun artistieke discipline – muziek, dans, toneel en beeldende kunst – radicaal herdefiniëren. Deze prijs staat open voor artiesten van alle leeftijden, nationaliteiten en genders, en biedt financiële steun aan innoverende projecten. Ook biedt het toegang tot een mentorschap en netwerkgemeenschap die door Chanel zijn samengesteld. Een internationale selectiecommissie nomineert en selecteert de eerste prijswinnaars.