หนังแกะและโลหะสีทอง-สีดำ - CHANEL

กระเป๋าสะพายคลาสสิก

A01112 Y01295 94305

หนังแกะและโลหะสีทอง

สีดำ

null

16 x 26 x 7 cm

CHANEL - กระเป๋าสะพายคลาสสิก, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบเล็ก, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิก
ไซส์อื่นๆ
ไซส์อื่นๆ
CHANEL - กระเป๋าสะพายคลาสสิก, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบเล็ก, กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่, กระเป๋าสะพายคลาสสิกกระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่กระเป๋าสะพายคลาสสิกใบเล็กกระเป๋าสะพายคลาสสิกใบใหญ่กระเป๋าสะพายคลาสสิก
กระเป๋าสะพายคลาสสิก -CHANEL
มุมมองอื่นๆ
มุมมองอื่นๆ
  • 1
    กระเป๋าสะพายคลาสสิก -CHANEL
  • 2
    กระเป๋าสะพายคลาสสิก -CHANEL
  • 3
    กระเป๋าสะพายคลาสสิก -CHANEL