หนังลูกวัวและโลหะสีทอง-สีดำ - CHANEL

เข็มขัดหนัง

A77861 Y11536 94305

หนังลูกวัวและโลหะสีทอง

สีดำ

null