หนังลูกวัวและโลหะสีทอง-สีชมพู - CHANEL

เข็มขัด

A77861 Y11536 1C406

หนังลูกวัวและโลหะสีทอง

สีชมพู

null