หนังลูกวัวและโลหะสีทอง-สีดำ - CHANEL

เข็มขัด

A77861 Y11536 94305

หนังลูกวัวและโลหะสีทอง

สีดำ

null