แฟชั่นโชว์

Métiers d'Art
Paris-Hamburg 2017/18

บูติค

ครูซ คอลเลคชั่น 2017/18

แฟชั่นโชว์

ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูร้อน 2018

บูติค

คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2017/18

แฟชั่นโชว์

คอลเลคชั่นประจำฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว 2017/18
โอต์ กูตูร์

บูติค

ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว พรี
คอลเลคชั่น 2017/18

ในเมืองมาเก๊ากับ G-DRAGON

กระเป๋า CHANEL's GABRIELLE

บูติค

แว่นตา
ประจำฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2017/18