couro de cordeiro, PVC & metal prateado-prata & preto - CHANEL

Case

A81154 Y33118 C0625

couro de cordeiro, PVC & metal prateado

prata & preto

null

17.5 x 24 x 1.8 cm