WETTELIJKE VERMELDINGEN

WETTELIJKE VERMELDINGEN


Deze wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op de website www.chanel.com, die ook de website chanel-news.chanel.com bevat, deze sites zijn bestemd voor een Belgisch publiek en/of gevestigd in België, wanneer u « Nederlands » en daarna « België » selecteert in het taalmenu op de homepage www.chanel.com (hierna samen de “Site”). De wettelijke vermeldingen die van toepassing in andere landen of regio’s in de wereld kunnen verschillend zijn.

Contact


Chanel, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 181/1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 402.149.330, is de verantwoordelijke uitgever van de website van CHANEL. Telefoon : 00 32 (0)2 675 26 10.

De site “www.chanel.com” wordt gehost door de vennootschap Claranet, 68 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris - FRANKRIJK
Tel. : + 33 (1) 70 13 70 00.

De site “chanel-news.chanel.com” wordt gehost door Sylvain BENET, 3 rue des Vieux Moulins, 77100 Meaux - FRANKRIJK. Telefoon : 00 33 9 72 12 16 76.

Wij danken u om voor elke vraag contact op te nemen met de Klantendienst van Chanel :

Ligne de Chanel – Klantendienst
135 avenue Charles de Gaulle
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex FRANKRIJK
Email : laligne.dechanel@chanel.fr


De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de gebruiksvoorwaarden hieronder beschreven. Het openen en het doorbladeren van de Site vormt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende preciseringen:

Intellectuele eigendomsrechten


Chanel en/of haar dochterondernemingen in de wereld is/zijn eigenaar(s) van de domeinnamen www.chanel.com en chanel-news.chanel.com. De Site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de intellectuele eigendomswetten. De Site als geheel en elk van haar componenten (zoals de tekst, boomstructuren, software, animaties, foto’s, illustraties, schema’s, logo’s, merken en modellen) zijn de exclusieve eigendom van Chanel en/of haar dochterondernemingen over de hele wereld, die als enige(n) bevoegd is/zijn om de intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben te gebruiken.

Het gebruik van het geheel of een deel van de Site, met name het downloaden, reproduceren, versturen, weergeven of verdelen, met een ander doel dan uw persoonlijk en privé gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, is ten strengste verboden. De overtreding van deze bepalingen wordt bestraft met bij wet voorziene sancties.

Het aanmaken van hyperlinks naar de Site mag enkel gebeuren met voorafgaande en schriftelijk toestemming van Chanel, dewelke haar toestemming op elk moment mag intrekken.

Alle sites die een hyperlink naar de Site bevatten, vallen niet onder de controle van Chanel en deze wijst dan ook alle verantwoordelijkheid (met name redactioneel) af met betrekking tot de toegang en inhoud van deze sites.

Chanel is vrij om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site aan te passen.

Vrijwaring en Aansprakelijkheid


Chanel streeft er naar dat de informatie die via de Site beschikbaar is, juist en up-to-date is. Chanel waarborgt echter op geen enkele wijze dat deze informatie juist, volledig en up-to-date zou zijn. Chanel biedt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, betreffende heel of een deel van de Site.

Chanel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen die voortvloeien uit het raadplegen of gebruik van de Site. Chanel is met name niet verantwoordelijk voor een onderbreking of onbeschikbaarheid van de Site, het voorkomen van bugs, elke schade die voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van derden (zoals inbraak) via de Site.

Chanel treft maatregelen om de veiligheid te waarborgen van bestanden die persoonsgegevens bevatten verzameld via de Site. Chanel heeft geen controle over de risico’s verbonden aan het gebruik van internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico’s betreffende de vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk verstuurd worden.

Prijzen


In voorkomend geval worden de prijzen op de Chanel site vermeld in euro, met alle taksen inbegrepen.
De vermelde prijzen zijn enkel een aanduiding en hebben geen contractuele waarde.
Ze stemmen overeen met de prijzen die Chanel hanteert in haar winkels en kunnen evolueren en wijzigen zonder waarschuwing vooraf.
Voor de sieraden die op de Juwelensite van Chanel (Joaillerie) worden voorgesteld, gelden de prijzen voor een ringmaat 52 of een mediumformaat en kunnen dus ook verschillen voor grotere en kleinere maten.

Wijziging van de Wettelijke vermeldingen


Chanel informeert u dat deze voorwaarden op elk moment gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd door ze online te plaatsen en worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn wanneer u de Site bezoekt nadat ze online werden geplaatst. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Geschillen


Deze bepalingen werden opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving en in bijzonder met de bepalingen van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij. De belgische rechtbanken van Brussel zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de Site.

Copyright © Chanel 2011