CHANEL - Lambskin flap bag with herringbone quilting

flap bag

A92088 Y25681 10800

Lambskin flap bag with herringbone quilting

14 x 27 x 7

CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bag
Other styles
Other styles
CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bagflap bagflap bagflap bag