CHANEL - Lambskin flap bag with herringbone quilting

flap bag

A92087 Y25681 96776

Lambskin flap bag with herringbone quilting

12.5 x 23 x 7

CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bag
Other styles
Other styles
CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bagflap bagflap bagflap bag