CHANEL - Lambskin flap bag with herringbone quilting

flap bag

A92087 Y25681 96780

Lambskin flap bag with herringbone quilting

4.9 x 9.1 x 2.8 in

CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bag
Other styles
Other styles
CHANEL - flap bag, flap bag, flap bag, flap bagflap bagflap bagflap bag