lammleder & strass-schwarz - CHANEL

Pochette

A91250 Y10484 94305

lammleder & strass

schwarz

null

15 x 25.5 x 4.5 cm

 - CHANEL
Weitere ansichten
Weitere ansichten
 - CHANEL